Gå direkt till innehåll

Ämnen: Katastrofer

Aslı* och hennes familj, som bor i Adıyaman Gölbaşı i Turkiet fick sitt hus förstört i jordbävningarna. Ett år senare bor familjen kvar i tält. *Asli heter egentligen något annat.

Ett år efter jordbävningarna i Turkiet och Syrien – barn bor fortfarande i tält och containrar

Ett av tre barn som förlorade sina hem i jordbävningarna i Turkiet för ett år sedan bor fortfarande i tält och containrar. I både Turkiet och Syrien barn med ångest och sorg samtidigt som stödet till de drabbade minskar. Totalt 16,7 miljoner människor i Syrien, nära 90 procent av befolkningen, är i behov av humanitärt bistånd, vilket är det högsta antalet sen krigsutbrottet.

Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Rädda Barnen svarar på remiss – SOU 2023:44 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

Rädda Barnen avstyrker alla förslag i betänkandet. Rädda Barnen anser, i linje med FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté), att alla stater bör avskaffa barnfängelser. Därför bör Sverige inte heller införa barnfängelser. Rädda Barnen anser också att varken Kriminalvården eller SiS ,i sin nuvarande form, är lämpliga att vara huvudansvariga för verkställighet av ett frihetsber

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Fotboja för barn är inte lösningen på barns utsatthet för att hamna i kriminalitet

Den 20 november presenterade regeringen nya åtgärder för att bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Bland annat ska förslag om fotboja för barn utredas, hur påföljden ungdomsövervakning kan utvidgas och om man ska få låsa rum på SiS nattetid.Rädda Barnen ser med mycket stor oro på hur barn rekryteras till organiserad brottslighet för att utnyttjas och begå grova brott.

It is estimated that there are between 500 and 1000 children held in Israeli military detention each year.

Stripped, beaten and blindfolded: new research reveals ongoing violence and abuse of Palestinian children detained by Israeli military

Ramallah, 10 July –Palestinian children in the Israel military detention system face physical and emotional abuse, with four out of five (86%) of them being beaten, and 69% strip-searched, according to new research by Save the Children. Nearly half (42%) are injured at the point of arrest, including gunshot wounds and broken bones. Some report violence of a sexual nature and some are transferred t

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Rädda Barnen rekommenderar att regeringen genomför en remissrunda och en parlamentarisk process, så att berörda parter kan kommentera och dela med sig av sin expertis, innan regeringen fattar beslut om biståndsreformen. Sverige behöver bli bättre på att se och stötta barn. De lokala aktörerna måste få mer makt och handlingsutrymme i biståndet. Biståndet ska gå till dem som behöver det mest.

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman gör gemensam sak och arrangerar en temadag mot barnfattigdom. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möts civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige. I samband med temadagen har våra organisationer tagit fram en ny SIFO-mätning. Siffrorna i undersökningen tal

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.