Följ Rädda Barnen

Vattnet fortsätter att stiga i Pakistan – en miljon barn drabbade

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2011 15:38 CEST

Omkring två miljoner människor bedöms nu vara drabbade av de svåra översvämningarna i södra Pakistan. Enligt Rädda Barnen är hälften av dem barn, som nu också hotas av sjukdomar som sprids i spåren av de stigande vattenmassorna. De senaste dagarna har det fortsatt regna i området som redan tidigare fått upp till tio gånger mer nederbörd än under en normal monsunperiod. Dessutom närmar sig den period på året då antalet fall av malaria når sin kulmen.

- Situationen är mycket allvarlig. Det är inte bara malaria som hotar, utan vattnet kan också bli kontaminerat av överfulla avloppsledningar, vilket gör att det riskerar att spridsa vattenburna sjukdomar, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

 Årets monsunregn i Sindhprovinsen är de kraftigaste som registrerats under 300 år, och vissa platser har fått lika mycket regn under ett dygn som man normalt får på ett helt år. Lägg därtill att befolkningen i området ännu inte återhämtat sig från fjolårets översvämningskatastrof, då flodvatten norrifrån sköljde ner över södra Pakistan.

 - Nu har folk återigen tvingats på flykt. Och situationen i lägren, där hundratals familjer i många fall delar på en enda toalett, gör att vi arbetar intensivt för att förbättra hygienen. Tillgång till vattenreningsutrustning, tvål, och myggnät kan vara skillnaden mellan liv och död för många barn.

 Normalt är det under oktober som malarian når sin kulmen i Sindhprovinsen. Men de stora vattenmassorna som nu breder ut sig är en gynnsam miljö för myggor, vilket gör att man befarar att malarian sprids snabbare och i större omfattning  än under normala förhållanden.

 Till redaktionen:

Internationella Rädda Barnen har en omfattande verksamhet i Mirpurkhas, ett av de värst drabbade distrikten. Om intresse finns har vi möjlighet att ledsaga journalister i området. För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90

 

Ge en gåva till Rädda Barnens katastroffond:
- Via webb: www.raddabarnen.se/katastroffonden

- Via sms: skicka 10KATASTROF (10 kr) eller KATASTROF (50 kr) eller BARN (200 kr) till 72950
- Via Plus-/bankgiro: 902003-3. Ange "katastrof".

 

 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube