Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Budgeten vittnar om bristande handlingskraft i barnrättsfrågor

I budgetpropositionen använder regeringen fina ord och ansvarsfulla formuleringar när man beskriver de problem som finns vad gäller situationen om barnets rättigheter i Sverige idag. Rädda Barnen välkomnar detta, det tyder på att regeringen har en vilja att rätta till många av de missförhållanden som Rädda Barnen påtalat under en längre tid. Men tyvärr genomsyrar inte dessa ambitioner den faktiska resursfördelningen i budgeten.
 
 - Vi hade till exempel hoppats på att man skulle lägga in de förslag  som barnskyddsutredningen presenterade, och som har hyllats av de flesta remissinstanser, men av det 40-tal förslag som fanns där ser vi bara att en knapp handfull blir verklighet nu. Det vittnar om bristande handlingskraft, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.


I upprättelseutredningen fick regeringen bakläxa vad gäller ersättning till barn som farit illa tidigare, och utredningen konstaterade också att vanvård och försummelse fortfarande förekommer. Nu har regeringen fått möjlighet att försäkra sig om att de barn som är mest utsatta idag verkligen får det stöd de behöver och har rätt till. Men den möjligheten tog man inte. Ett annat viktigt område där Rädda Barnen varit mycket aktiva är frågan om barnfattigdom. Organisationen har bland annat krävt att politiker över blockgränserna sätter sig ner och tar ett helhetsgrepp på frågan.

-  Vi har ju velat se konkreta förslag, nu vill regeringen höja bostadsbidraget och förbättra försörjningsstödet och det välkomnar vi. Men fortfarande saknar vi översynen av hela den ekonomiska familjepolitiken som vi tidigare efterlyst, säger Elisabeth Dahlin.

Enligt Rädda Barnen vittnar budgetpropositionen om att det finns ett stort behov av att följa rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté och skriva en särskild barnbilaga i budgetpropositionen. På det sättet skulle man tvingas precisera vad det egentligen är man vill göra för att förbättra situationen för barnen.

-Som det är nu svarar inte budgeten ens på de mest grundläggande frågorna När? och Hur?, säger Elisabeth Dahlin.

För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.