Gå direkt till innehåll
Långa handläggningar för misshandlade barn

Pressmeddelande -

Långa handläggningar för misshandlade barn

Utredningarna vid misstänkt barnmisshandel tar oacceptabelt lång tid. I 12 av 32 åklagarkammare hinner man inte behandla hälften av ärendena inom den lagstadgade tidsfristen, 90 dagar. Det visar Rädda Barnens granskning av Åklagarmyndighetens statistik från 2010.

Vid misstanke om misshandel av barn ska beslut om åtal tas senast inom 90 dagar efter den tidpunkt när det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Men statistiken visar att handläggningstiden vid misstänkt barnmisshandel under 2010 i genomsnitt var 115 dagar. Handläggningstiderna varierar kraftigt mellan olika åklagarkammare i landet.  De längsta handläggningstiderna finns i Malmö (168 dagar), Sundsvall (153 dagar), Östersund (148 dagar), Söderort Stockholm (144 dagar) och Västerås (144 dagar).

Rädda Barnens Centrum för barn i kris möter barn som blivit utsatta för våldsbrott. En flicka på mellanstadiet har väntat i över ett år på att beslut ska fattas i åtalsfrågan. Hon får frågan om vad hon vill säga till de som ansvarar för den långa väntetiden:

Barn har det i huvudet hela tiden och kommer aldrig ifrån det”.

Åsa Landberg, psykolog som jobbar med våldsutsatta barn på Rädda Barnen, säger:

- Ett barn som berättat om misshandel och inte blir hört upplever att ingen tar honom eller henne på allvar. Under den långa väntetiden kan barnet pressas eller mutas att ta tillbaka sin historia. Risken är stor att barnet har svårt att berätta när det väl kallas till förhör.

Barn som utsätts för våldsbrott av en närstående befinner sig i en mycket utsatt situation. De är utlämnade till och beroende av ett välfungerande rättssystem som kan tillvarata barns rättigheter. En lång utredningstid riskerar att få förödande konsekvenser, speciellt när en närstående är misstänkt.

- Vi har följt Åklagarmyndighetens arbete i den här frågan och glädjande nog kan vi konstatera att medelvärdet har minskat i landet, även om det fortfarande tar alldeles för lång tid, fortsätter Åsa Landberg

Bäst av åklagarkamrarna klarar sig Helsingborg (66 dagar), Kristianstad (77 dagar), Norrköping (79 dagar), Gävle (81 dagar) och Karlstad (84 dagar).

Rädda Barnen har länge krävt att polis och åklagare följer den lagstiftning som finns och utreder brott mot barn skyndsamt – samt att alla barn i Sverige ska få tillgång till Barnahus av god kvalitet.

Bilagor
1. Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2010: Brott mot vuxna går före-En uppföljning 2011
2. Läs mer om Barnahus, dit barn som misstänks ha blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp kommer. Här samverkar myndigheter i en barnanpassad miljö och ger barnet stöd, skydd och behandling på ett och samma ställe.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.