Gå direkt till innehåll
Misslyckad familjepolitik bidrar till barnfattigdomen

Pressmeddelande -

Misslyckad familjepolitik bidrar till barnfattigdomen

Det svenska välfärdssystemet har blivit orättvist. Det visar Rädda Barnens fördjupade studie som fokuserar på sambandet mellan den ekonomiska familjepolitiken och barnfattigdomen i Sverige. Förmågan att minska fattigdomen har minskat under de senaste tio åren och träffsäkerheten för att de sociala skyddsnäten verkligen fångar upp utsatta barnfamiljer har försvunnit. Rädda Barnen menar att systemen måste ses över ordentligt och kräver omedelbara höjningar av grundnivån för föräldrapenningen och underhållsstödet.

Utifrån Barnkonventionens artikel 26 som garanterar barnets rätt till social trygghet har Rädda Barnen mätt effekterna av försäkringar och bidrag som ska stärka barnfamiljers ekonomi. En allt större del går numera till barnhushåll med god ekonomi, på bekostnad av de fattigare barnfamiljerna. Analysen är att familjepolitikens omfördelande effekt har avtagit.

- Exempelvis är grundnivån i föräldraförsäkringen 180 kronor per dag och det är ju omöjligt för en ensamstående förälder att leva på den summan. Ökningen av hur många som tvingas leva på den här nivån är skrämmande: för tio år sedan betalades 11,6 procent av alla föräldradagar ut på grundnivå, idag har det ökat till 16,6 procent, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen generalsekreterare.

Studien visar att den minskade utjämningseffekten i välfärdssystemet syns under hela 2000-talet, oavsett regering. Ingen regering har alltså levt upp till målsättningen om alla barns rätt till en rimlig levnadsstandard.

- Sverige har länge med rätta påstått sig vara ett föregångsland i hur vi tar hand om och stöttar barnfamiljer. Låt oss visa att vi fortfarande tar ansvar för att minska barnfattigdomen och att vi till exempel inte accepterar ett system som bygger på att det finns två vårdnadshavare som ska försörja familjen, fortsätter Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen kräver att en utredning tillsätts om den ekonomiska familjepolitiken. Dessutom menar organisation att två åtgärder måste vidtas omedelbart: grundnivån för föräldrapenningen bör höjas till en skälig summa och åtminstone ligga i nivå med riksnormen för försörjningsstödet. Och underhållsstödet, som endast höjts med 100 kr sedan 1997, måste höjas i takt med inflationen.

FAKTA
Rädda Barnens fördjupningsstudie "Välfärd, inte för alla" är skriven av Tapio Salonen, professor i socialt arbete. Studien följer upp den ekonomiska familjepolitiken under 2000-talets första årtionde och undersöker hur den fortfarande förmår minska barnfattigdomen. Studien är bifogad detta pressmeddelande och kan också laddas ner här

Ladda ner Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdom här.

Rädda Barnens pressträff 7 juni kl 10.00 sänds även direkt via webben, klicka här för att se den.

För mer information och för att komma i kontakt med Elisabeth Dahlin eller Tapio Salonen, kontakta presstjänsten via 08-698 90 90 eller press@rb.se

 

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.