Gå direkt till innehåll
Cementering av en restriktiv lagstiftning

Nyhet -

Cementering av en restriktiv lagstiftning

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet SOU 2020:54 ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Betänkandet innehåller förslag från den parlamentariska migrationskommittén på hur Sveriges framtida migrationslagstiftning ska se ut.

Rädda Barnen är i huvudsak kritisk till betänkandets förslag som mer eller mindre cementerar den tillfälliga lagen som varit i kraft sedan 2016 och som har haft flera negativa konsekvenser för barn på flykt. Tidsbegränsade uppehållstillstånd har ökat otryggheten och osäkerheten, en begränsad rätt till familjeåterförening har hållit familjer splittrade och barn med ömmande skäl har nekats rätt till uppehållstillstånd. Vi beklagar därför att betänkandet föreslår fortsatt korta tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel och att höga försörjningskrav fortfarande ställs på många för att kunna återförenas med sin familj. 

Vi välkomnar dock dock vissa lättnader vad gäller rätten till familjeåterförening. Vi välkomnar också att den humanitära grunden föreslås utvidgas något, men beklagar starkt att kommittén inte föreslår en återgång till möjligheten för barn att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Vi noterar dock att regeringen den 7 oktober presenterat en del justeringar på det här området, något som vi varmt välkomnar och hoppas blir verklighet.

Rädda Barnen är kritisk till kommitténs fokus på att få ner antalet människor som söker sig till Sverige, samtidigt som antalet människor på flykt i världen är det högsta sedan andra världskriget. Den primära utgångspunkten bör istället vara att säkerställa människors rätt till skydd enligt EU-rätten, FN:s flyktingkonvention, barnkonventionen och andra rättsligt bindande konventioner om mänskliga rättigheter. Vi konstaterar också att kommitténs förslag riskera att leda till beslut som inte är i överensstämmelse med hur barnkonventionen som lag bör tolkas och tillämpas i sin helhet, och att det kan få stora negativa konsekvenser för barn.

”Det värsta är att en vecka efter att jag lämnade mina barn sa jag att det inte skulle dröja länge innan vi skulle ses igen, men nu har det gått sex år, när ska det här eländet vara över?
Kvinna från Eritrea med uppehållstillstånd i Sverige

Jag är född i Sverige och jag är nu 8 år. Jag har vuxit upp här och jag går i skolan och har alla mina vänner här. Jag vet inget om min mammas hemland och jag pratar svenska flytande men har svårare att prata min mammas språk. Ni säger att Sverige tycker om barn – att det finns en lag för barn. Men varför ska jag då behöva lämna Sverige? Jag är ju född här! Jag tycker att jag måste få bestämma var jag ska bo, jag är faktiskt 8 år nu!
Flicka i afghansk familj som Rädda Barnen mött i sin verksamhet

Kommentar från Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen:
Vi är kritiska till förslaget, som på många sätt innebär en tillbakagång för barns rättigheter, samma år som barnkonventionen blev lag i Sverige. Vi uppmanar riksdagen att sätta barnens bästa och barnkonventionen framför orimligt korta uppehållstillstånd, orimligt hårda krav för familjeåterförening och en orimligt hög tröskel för humanitära skäl. I stället för att göra allt för att minska antalet asylsökande, bör allt göras för att säkerställa mänskliga rättigheter och en trygg och stabil uppväxt för barn.”

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.