Gå direkt till innehåll
Många barn traumatiserade efter översvämningarna i Pakistan

Nyhet -

Många barn traumatiserade efter översvämningarna i Pakistan

Sex månader har gått sedan de kraftiga översvämningar i Pakistan som drabbade över 21 miljoner människor. Vattnet har dragit sig tillbaka, men efterverkningarna hos barnen är stora. Många har traumatiserats och lider av ångest, depressioner och fobier.

Enligt en ny studie från Rädda Barnen är 87 procent av barnen i de områden som drabbades värst av översvämningarna, stressade och aggressiva, 75 procent har svårt att uttrycka sig och 70 procent är mycket oroliga och rädda för människor, vatten, öppna platser och mörker.

- Studien visar tydligt att barnen fortfarande är nedbrutna och skräckslagna efter det som har hänt. Många har ännu inte kunnat bearbeta vad de varit med om och lider av mardrömmar. De har inte tillräckligt med kläder, har förlorat sina leksaker och skolorna är fortfarande stängda. Alla de förlusterna samtidigt är för mycket för ett barn att hantera. Om de här barnen inte får tillräckligt stöd för sina känslomässiga problem finns det risk för att det påverkar deras självkänsla och självförtroende längre fram i livet, säger Mari Mörth, chef för Rädda Barnens humanitära arbete.

Barnen tog i mångt och mycket den största smällen efter att regnen dränkt stora områden i provinserna Sindh, Punjab och Khyber Pakhtunkhwa.
Familjer tvingades på flykt efter att deras hem förstörts av vattenmassorna, som svalde hela städer och byar, och över 7 miljoner människor är fortfarande hemlösa. Drygt 2,2 miljoner hektar jordbruksmark, inklusive skördar, förstördes och bristen på spannmål, ris, socker, frukt och grönsaker är stor, samtidigt som möjligheten till försörjning försvann. Många barn har fått börja arbeta och flickor tvingats in i tidiga äktenskap, för att underlätta föräldrarnas pressade situation. Enligt studien finns det över 6 000 barn i de drabbade provinserna som arbetar för att bidra till familjens överlevnad och över 300 fall av barnäktenskap har identifierats.

- När föräldrarna är hårt pressade blir det barnens behov som det kompromissas med. För att ändra på det och ge barnen det känslomässiga stöd de behöver, arbetar vi bland annat med barnvänliga platser och psykosocialt stöd, säger Mari Mörth.

Hittills har Rädda Barnen satt upp 174 barnvänliga platser i de påverkade provinserna och över 130 000 barn har där fått en möjlighet att bearbeta sina upplevelser genom bland annat konstterapi, gruppsamtal och lek. På de barnvänliga platserna diskuterar man också med barnen om hur de kan lära sig att hantera vardagslivet som boende i läger.

Översvämningarna är en av de största naturkatastrofer som drabbat Pakistan det senaste århundradet och har påverkat fler människor än jordbävningen i landet 2005, orkanerna Katrina och Nargis 2005 respektive 2008, tsunamin 2004 och jordbävningen i Haiti 2009 tillsammans.

- Vid en storskalig katastrof som den här är det oerhört viktigt att få barn och deras familjer tillbaka till bostäder och skolor så fort som möjligt, så de kan börja leva normalt igen. Men på vissa ställen har vattnet inte försvunnit än och på andra är det problem med marktvister. Återhämtningen kommer att ta mycket längre tid än man beräknade från början och det krävs fortsatta resurser och stöd från det internationella samfundet, säger Mari Mörth.

Rädda Barnens insatser har hittills nått över 2,6 miljoner drabbade med akutsjukvård, tält, hushållsutrustning, vattenreningstabletter, mat, psykosocialt stöd och utbildning.

Rädda Barnens studie är utförd i Muzaffargarh och Rajanpur i Punjab-provinsen samt i Swat-distriktet i Khyper Pakthunkhwa. Barn mellan 5 och 15 år deltog.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.