Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman gör gemensam sak och arrangerar en temadag mot barnfattigdom. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möts civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige. I samband med temadagen har våra organisationer tagit fram en ny SIFO-mätning. Siffrorna i undersökningen tal

Rädda Barnen kommenterar: Regeringen och SD:s förslag om att vräka familjer kränker barns rättigheter

Rädda Barnen kommenterar: Regeringen och SD:s förslag om att vräka familjer kränker barns rättigheter

Barn används fortfarande som ett slagträ i debatten om våld, otrygghet och kriminalitet. Rädda Barnen uppmanar återigen samtliga partier i riksdagen att inför varje förslag och utspel ta avstamp i vår barnrättsbaseradechecklista. Förslag som kränker barns rättigheter, som inte bygger på kunskap och evidens utifrån barns verklighet, är aldrig en hållbar lösning på samhällsproblem.

Rädda Barnen kommenterar – FN:s rekommendationer till Sverige om hur barnets rättigheter kan stärkas

Rädda Barnen kommenterar – FN:s rekommendationer till Sverige om hur barnets rättigheter kan stärkas

Igår, den 9 februari, kom FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) med sina rekommendationer (så kallade Concluding Observations) om hur Sverige har arbetat med att säkerställa barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och vilka utmaningar som kvarstår. Detta är sjätte gången som Sverige granskas, och Rädda Barnen kan konstatera att även om Sverige har kommit långt

Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik

Barn och ungdomar stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik


Den svenska klimat- och ungdomsorganisationen Aurora stämmer idag den svenska staten för otillräckliga klimatåtgärder. Stämningen kommer drivas som en grupptalan, där över 600 barn och ungdomar stämmer svenska staten.
Klimatkrisen är vår tids stora barnrättsfråga. Rädda Barnens rapport ”Generation Hope” visar dessutom att de mest utsatta barnen i de fattigaste länderna drabbas värst. Klima

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.