Gå direkt till innehåll

Kategorier: Tidningen-barn

Aftonbladet Debatt 13 juni 2024: Israel och Hamas svartlistas – nu måste barnen skyddas

Aftonbladet Debatt 13 juni 2024: Israel och Hamas svartlistas – nu måste barnen skyddas

Rädda Barnen har drivit på för att FN:s årliga rapport om barn i väpnade konflikter ska sätta upp både den israeliska försvarsmakten och palestinska väpnade grupper på generalsekreterarens ”svarta lista” över parter som kränker barns rättigheter. Därmed välkomnar vi rapporten som generalsekreteraren i dag delar med säkerhetsrådet där israeliska och palestinska parter för första gången svartlistas,

SvD Debatt 22 april 2024: Det sociala arbetet får inte bli repressivt

SvD Debatt 22 april 2024: Det sociala arbetet får inte bli repressivt

Att bekämpa gängkriminaliteten är och bör vara ett prioriterat mål för regeringen och hela samhället. Det kan bara göras med en kombination av repressiva åtgärder och förebyggande insatser. Men vi anser att regeringen blandar ihop vad som är repressivt och förebyggande arbete, vilket riskerar att försvåra för social­tjänsten att nå fram till barn med tidigt stöd. Vi företräder organisationer och a

Rädda Barnens svarar på remiss - Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Rädda Barnens svarar på remiss - Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud

Rädda Barnen avstyrker delbetänkandets förslag om att förlänga preskriptionstiden (den tid ett utvisningsbeslut är giltigt) och att preskriptionstiden ska börja löpa först när personen har lämnat Sverige. Vi ser flera risker med förslaget ur ett barnrättsperspektiv.
Med dagens regler är ett utvisningsbeslut giltigt i fyra år, därefter upphör beslutet att gälla (det preskriberas) och individen k

Rädda Barnen svarar på remiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”

Rädda Barnen svarar på remiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”

Rädda Barnen välkomnar regeringens ambition att förbättra levnadsvillkoren för personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Rädda Barnen tillstyrker utredningens förslag att människor med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras tidigare än vad nuvarande reglering medger. Vi avstryker dock förslaget att dessa personer inte ska omfattas av de b

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Det är nu 13 år sedan kriget i Syrien bröt ut. Tiotusentals barn har dött i brutala attacker och många fler har blivit allvarligt skadade, traumatiserade eller tvingats fly från sina hem flera gånger om. De har dessutom missat år av sin skolgång.
I nordöstra Syrien, i lägren Roj och Al Hol, sitter tio

Rädda Barnen svarar på remiss ”För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Rädda Barnen svarar på remiss ”För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Rädda Barnen tillstyrker samtliga förslag i utredningen. Rädda Barnen anser att utredningens samlade förslag bidrar till en förbättrad samhällsvård och avsevärt stärkta möjligheter för barn i samhällsvård att förverkliga sina rättigheter, samt ett ökat handlingsutrymme att utkräva ansvar när deras rättigheter kränks. Det är en gedigen utredning som Rädda Barnen tror och hoppas kommer täppa till fa

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.