Gå direkt till innehåll

Ämnen: Offentlig sektor

Rädda Barnen svarar på remiss om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Rädda Barnen svarar på remiss om ökat informationsflöde till brottsbekämpningen

Rädda Barnen anser inte att utredningen tar tillräcklig hänsyn till de överhängande risker för tapp i tillit, trygghet och förtroende samt vad detta på så väl kort som lång sikt kan ha för negativa effekter för barns hälsa, liv och utveckling utifrån att man tex avstår från att söka vård eller dela viktig information med skola eller socialtjänst, av rädsla för att information delas med andra.

Rädda Barnen och Bris: Regeringens hårda tag löser inte komplexa problem

Rädda Barnen och Bris: Regeringens hårda tag löser inte komplexa problem

Samhällets syn på unga brottslingar ska ändras, straffmyndighetsåldern sänkas och barn som begått brott ska sättas i fängelse. Det meddelar regeringens samarbetspartier i en debattartikel på DN debatt den 5 juli där de presenterar en ny utredning. Vi förstår och delar den otrygghet som det dödliga våldet och skjutningarna skapar i vårt samhälle. Men regeringens förslag riskerar att bryta mot barns

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Ny rapport från Rädda Barnen: Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar, men många barn får vänta betydligt längre än så. Under perioden 2018 till 2022 har mer än vart tredje barn fått vänta mer än 90 dagar på beslut om åtal, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Trots att många barn får vänta länge, är det dessutom färre förundersökningar som leder till åtal.

Bilden är från vår Catch Up Club i Uganda

Nytt projekt i Malawi – ska hjälpa barn att återvända till skolbänken

Pandemin har påverkat barns liv världen över. När det var som värst drabbades 1,6 miljarder barn av skolstängningar. Redan innan pandemin gick drygt hälften av alla barn i Malawi ut grundskolan och 40 % av alla flickor giftes bort innan sin 18-årsdag. För att se till att fler barn kommer tillbaka till skolbänken startar vi, med stöd från Postkodlotteriet, upp projektet Catch Up Club i Malawi.

Nya siffror från Rädda Barnen: skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda i Sverige är störst i EU

Nya siffror från Rädda Barnen: skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda i Sverige är störst i EU

I dag släpper Rädda Barnen en rapport som jämför barnfattigdom i Europa. Sverige sticker ut på flera olika sätt. Vi har störst skillnad i barnfattigdom mellan inrikes- och utrikesfödda barn i Sverige av alla EU-länder. Vi ser också att det procentuellt är större risk att växa upp i barnfattigdom i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer.

Lex Lilla Hjärtat: Nu får det var slut med små förslag på stora problem – Sverige behöver en barntjänst

Lex Lilla Hjärtat: Nu får det var slut med små förslag på stora problem – Sverige behöver en barntjänst

Idag lämnar vi in remissvaret på den utredning som kallas ”Lex Lilla Hjärtat”. Utredningens syfte var att stärka barnrättsperspektivet och barnets bästa i processen när vård enligt LVU ska upphöra. Tyvärr missar utredningen detta mål helt – förändringarna som föreslås kommer inte att leda till någon verklig förändring för barn i praktiken. Därför föreslår vi nu införandet av en barntjänst.

Starka vittnesmål från barn i hedersrelaterat våld och förtryck under pandemin

Starka vittnesmål från barn i hedersrelaterat våld och förtryck under pandemin

Allt fler barn och unga som hör av sig till vår stödchatt för hedersrelaterat våld och förtryck pratar om våld, bortgifte och den isolering som pandemin har tillfört. I vår nya rapport ”Allt jag inte får göra” delar vi unika vittnesmål från ungdomar under pandemin. – Pappa satte upp en hasp utanför min dörr. Så nu kan jag inte lämna rummet utan att någon öppnar för mig, säger Alice.

Rädda Barnen skapar en modern fältassistent - använder AI i kampen mot psykisk ohälsa i gamingvärlden

Rädda Barnen skapar en modern fältassistent - använder AI i kampen mot psykisk ohälsa i gamingvärlden

Rädda Barnen presenterar i dag tillsammans med Svenska Postkodlotteriet att vi kommer att starta en modern fältassistent som kan hjälpa barn och unga i gamingvärlden. Genom AI och samarbete med gamingbranschen kommer vi erbjuda stöd till barn och unga som upplever kränkningar, övergrepp och tidiga tecken på psykisk ohälsa inom spelvärlden och matcha dem till rätt stödinsatser.

Goda intentioner med socialtjänstutredningen – men långt ifrån tillräckligt för barnen

Goda intentioner med socialtjänstutredningen – men långt ifrån tillräckligt för barnen

I dag skickar Rädda Barnen in remissvaret till socialtjänstutredningen. I vårt svar belyser vi att trots att utredningen har arbetats fram med goda intentioner är den inte tillräcklig för barn som far illa. I dag styrs socialtjänstens insatser av kommunens budget och inte av barnets behov. Därför behövs en ordentlig reform för att se till att barn kan få den hjälp de behöver.

Nu startar Digifritids.se – en trygg plats för barn som saknar att leka med kompisar

Nu startar Digifritids.se – en trygg plats för barn som saknar att leka med kompisar

Corona-viruset påverkar barns möjlighet till fritid. Allt fler barn stannar hemma från skola och fritidsaktiviteter, samtidigt som de saknar kompisar och mor- och farföräldrar eller andra trygga vuxna. Många barn känner också en oro för familjens ekonomiska situation. För att kunna ge barn den fritid, stimulans och möjlighet att göra sin röst hörd som de har rätt till startar vi nu Digifritids.se.

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.