Följ Rädda Barnen

Våldet ökar efter den amerikanska administrationens fredsplan-Rädda Barnen uppmanar till säkerhet för alla barn i regionen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2020 11:08 CET

Ruba, 10 år, från Gaza står utanför det skjul som hon och hennes familj var tvungna att flytta till efter att deras hus blev bombat.

Rädda Barnen ser med stigande oro på det upptrappade våldet de senaste dagarna i Palestina. Sedan Donald Trumps fredsplan tillkännagavs, har protester och sammandrabbningar brutit ut i både Gaza och på Västbanken. Många personer har skadats, främst från inandning av tårgas. Rädslan för våld har lett till att många barn inte vågat gå till skolan under de senaste dagarna.

Rädda Barnen känner djup oro för den inverkan fredsplanen kan få på barns rättigheter. Det handlar om rätten att få överleva och leva i trygghet, men också att få utvecklas och få utbildning. Fredsplanen går tvärt emot den lösning som är nödvändig och som tar tillvara alla barns intressen i regionen.

“Palestinska barn har berättat för oss att de känner att deras röster ignoreras och att de är osynliga i alla parters ögon, inklusive det internationella samfundet. Generationer av barn har vuxit upp utan att känna till något annat än konflikt och ockupation. Om planen genomförs, nekas barnen en bättre framtid. Vi är djupt oroade över att planen inte ger palestinska eller israeliska barn chansen till en fredlig framtid”. Det säger Jeremy Stoner, Rädda Barnens Mellanöstern-chef.

Rädda Barnen uppmanar därför till en fredsplan som kan erkännas av båda parter, och som uppfyller grundläggande mänskliga rättigheter för palestinska vuxna och barn. Det är nödvändigt för att de aktivt ska kunna delta i det politiska såväl som i det offentliga livet. Både vuxna och barn har rätt till deltagande i beslut som rör deras framtid.

Lulu*, 13 år gammal, säger: “Vi vill bara få leva som andra barn i världen. Vi har länge hoppats på att något skulle hända, att situationen skulle förändras. Men nu känner vi motsatsen. Det känns som om ingen i världen bryr sig om oss. Vi vädjar därför till länder som engagerar sig i frågan, hjälp oss att leva i säkerhet och att bara få vara barn.”

​Rädda Barnen uppmanar alla berörda parter inklusive det internationella samfundet, att stödja en lösning på konflikten som är förankrad i folkrätten, upprätthåller jämlikhet och garanterar säkerheten för alla barn i regionen. Om palestinska och israeliska barn ska få den framtid de förtjänar, behövs det en inkluderande fredsprocess med ett starkt fokus på barns rättigheter.

För att ta del av en film om Lulu, klicka här. 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook