Gå direkt till innehåll
Amir, 12 år, i flyktinglägret Al Hol, Syrien.
Amir, 12 år, i flyktinglägret Al Hol, Syrien.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen visar i ny rapport: 415 miljoner barn lever i konflikt, och krigsförbrytelserna mot barn ökar

​För tredje året i rad släpper Rädda Barnen rapporten Stop the war on children. En internationell rapport om situationen för barn som lever i krig. Rapporten visar att krig och konflikter blir allt mer farligt för barn.

Barnen är de största offren i krig, och den grupp som löper störst risk att utsättas för krigsrelaterat våld. Sedan år 2005 har de allra grövsta förbrytelserna mot barn i krig ökat. Dessa är: mord och hot, rekrytering till väpnade grupper, kidnappning, sexuellt våld, attacker på skolor och sjukhus, samt att nekas till hjälp[1]. Årets rapport visar också hur övergreppen drabbar flickor och pojkar olika.

Här följer några av rapportens slutsatser:

  • Nio av tio barn som utsätts för sexuellt våld är flickor
  • Det är framförallt pojkar som dödas, kidnappas eller rekryteras till väpnade grupper;
  • Det är också pojkar som i högre utsträckning dödas i direkt krigföring. Om flickor dödas eller skadas allvarligt, är det ofta av explosiva sprängvapen som används i urbana miljöer.

Under 2018 bodde cirka 415 miljoner barn i ett konfliktdrabbat land eller region, vilket är en liten minskning från året innan. Samtidigt ökade antalet grova övergrepp mot barn. Antalet barn i krig som dödas, skadas, rekryteras, kidnappas, angrips sexuellt, eller får sin skola attackerad har därmed ökat.

Flickor riskerar i högre grad än pojkar att bli våldtagna, utsatta för annan typ av sexuella övergrepp eller tvingas till barnäktenskap. 87 procent av alla registrerade fall av sexuellt våld var mot flickor, medan 1,5 procent var pojkar. I 11 procent av fallen registrerades inte könet. I Somalia och Demokratiska republiken Kongo är det störst risk för flickor att utsättas för krigsbrott.

Mellan 2005 och 2018 fanns det nästan 20 000 verifierade fall av sexuellt våld mot barn. Detta antal tros bara vara toppen av ett isberg. Sexuellt våld används ofta som en krigstaktik, och är enormt underrapporterat på grund av sociala barriärer och stigmatisering.

I december 2019 anlände Briska *, 22, till ett flyktingläger i den kurdisk-kontrollerade delen av Irak. Hon hade flytt från nordöstra Syrien med sina fem yngre syskon. Föräldrarna hade stannat kvar för att skydda sitt hem, men hoppades att deras barn skulle kunna undkomma den eskalerande syriska konflikten.

Briska känner sig väldigt utsatt i lägret och berättar för Rädda Barnen:

”Jag betraktar mig fortfarande som ett barn, så hur kan jag ta rollen som både far och mor? De är mina systrar och min bror, det är för svårt för mig. Även på ett säkert ställe [som ett flyktingläger] är flickor rädda. Det är inte som när du är med dina föräldrar eller har en äldre bror med dig. Trakasserier och våldtäkter sker hela tiden. ”

Bara 2018 dödades mer än 12 000 barn i konfliktrelaterat våld. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Antalet rapporterade attacker på skolor och sjukhus ökade också till 1 892, en ökning med 32 procent jämfört med 2017.

Pojkar riskerar i högre utsträckning att dödas, skadas svårt, kidnappas, eller rekryteras till väpnade grupper. Av alla de dödsfall och de fall av tortyr som registrerats, var 44 procent pojkar och 17 procent flickor. I de andra fallen registrerades inte kön.

Det är också vanligare att pojkar dödas av direkt krigföring, eftersom de oftare deltar i krig. När flickor dödas eller skadas är det oftare av explosiva vapen som attackerar urskillningslöst i urbana eller befolkade miljöer där flickor vistas. Det kan t ex vara i hemmet, på gator eller på torg.

Amir * flydde från Irak till en stad i nordöstra Syrien. Han hade blivit skadad av en flygattack, vilket gjorde att han var tvungen att amputera en arm. Han bor nu i ett flyktingläger med sin mamma och sina syskon. Ingen vet var pappan befinner sig.

”Jag har minnen från när pappa brukade följa mig till skolan. Men nu är jag i lägret och pappa är inte här, så han kan inte göra det. Den dagen jag skadades var jag med min kusin. Plötsligt attackerades vi och vi blev förda till sjukhuset. Attacken och min skada från den, är det som har skrämt mig mest under det här kriget,” berättar Amir.

Lena Ingelstam, internationell chef för Rädda Barnen, säger: ”Vår rapport visar att dagens konflikter blir allt farligare för barn. Barn som lever i konfliktområden löper allt större risk att bli dödade, svårt skadade, våldtagna och rekryterade till väpnade grupper. Det är häpnadsväckande att ansvariga krigförande parter inte behöver står till svars för de brott de utfört mot barn. Sedan 2005 har över 95 000 barn dödats eller skadats svårt, och tiotusentals barn har kidnappats. Miljoner barn får inte utbildning eller den hälsovård de behöver, eftersom skolor och sjukhus attackeras och förstörs. Den meningslösa förstörelsen av barns liv kommer att fortsätta om inte alla regeringar och krigande parter agerar nu för att upprätthålla internationella lagar. Dessutom måste förövarna ställas inför rätta ”.

Rapporten Stop the War on Children 2020: Gender Matters släpps idag i samband med säkerhetskonferensen i München.

*Barnen som citeras heter egentligen något annat.

Kommentarer från Rädda Barnen om rapporten:

  •  Rapporten Stop the War on Children är den mest omfattande undersökningen som gjorts om barn som lever i krig. Den redogör bl. a för vilka tio krigsdrabbade länder som är farligast för barn; Afghanistan, Jemen, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo (DRK), Syrien, Irak, Mali, Nigeria och Somalia. Det är samma länder som år 2017.
  • Rapporten baseras på statistik från PRIO (Peace Research Institute Oslo) och Proteknon. Siffrorna är hämtade från år 2018, vilket är den senaste statistiken som finns om barn i konflikt.
  • Syrien framstår som särskilt dåligt för barn, med många allvarliga kränkningar. Dessutom bor 99% av de syriska barnen i ett konfliktdrabbat område. Situationen förvärras också för barn som bor i Afghanistan, Somalia och Nigeria. Dessa länder har de högsta siffrorna för dödsfall, sexuellt våld samt rekrytering till väpnade grupper.

År 2018 bodde något färre barn i konfliktområden än året innan (415 miljoner 2018 mot 429 miljoner 2017). 149 miljoner av dem bodde i högintensiva konfliktområden. Det är områden där mer än 1 000 dödsfall relaterat till strider registreras per år.

[1]FN började registrera de sex grövsta krigsförbrytelserna mot barn år 2005. Dessa sex är: mord och hot, rekrytering till väpnade grupper, kidnappning, sexuellt våld, attacker på skolor och sjukhus, samt att neka till hjälp. Under 2018 var antalet de högsta sedan registreringen började år 2005.

För bilder och filmer om barn som lever i konflikt, klicka här:
https://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SQOW1UD
https://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SQ1BATX


Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material

Relaterade nyheter