Gå direkt till innehåll
25 barn om dagen har dödats eller skadats i krig det senaste decenniet – Rädda Barnen listar de 11 farligaste länderna för barn

Pressmeddelande -

25 barn om dagen har dödats eller skadats i krig det senaste decenniet – Rädda Barnen listar de 11 farligaste länderna för barn

I dag, på World Children´s Day, släpps rapporten ”Killed and Maimed: A Generation Of Violations Against Children In Conflict”. I rapporten presenterar Rädda Barnen de 11 farligaste länderna för barn, 10 av dessa är vi verksamma i. Rapporten visar även hur allt fler barn bor i konfliktzoner samtidigt som det blir allt svårare att nå fram med humanitär hjälp. 

Det senaste decenniet har mer än 93 000 barn dött eller skadats i konflikt. Det motsvarar 25 barn om dagen i tio års tid. Sedan 2018 har de allra flesta kränkningar mot barn skett i Afghanistan, som stod för 30 % av den totala siffran av barn som dödats eller skadats i konflikter.

Under 2019 har antalet barn som lever i konfliktområde ökat. Totalt lever 426 miljoner barn i ett krigs- eller konfliktdrabbat område – vilket är den näst högsta siffran någonsin. För de barn som lever nära de allra mest intensiva konfliktzonerna har siffran ökat från 4 till 9 miljoner under förgående år. I rapporten har Rädda Barnen analyserat vilka länder som var farligast för barn att leva i 2019 utifrån flera olika aspekter*. Länderna nedan var de 11 farligaste länderna för barn att leva i under förra året (alfabetisk ordning). Rädda Barnen är verksamma i 10 av dessa:

 • Afghanistan
 • Centralafrikanska republiken (enda landet Rädda Barnen inte är verksam i)
 • Demokratiska republiken Kongo
 • Irak
 • Jemen
 • Mali
 • Nigeria
 • Somalia
 • Sydsudan
 • Sudan
 • Syrien

– Bakom varje siffra finns ett barn med hemska berättelser från krig och konflikter. Att växa upp i en konfliktzon kan påverka hela barnets liv och därför blir jag väldigt nedslagen av att se att allt fler barn lever i ett konfliktområde. Det här får inte fortsätta, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.


Rapporten visar också att det aldrig varit så svårt att nå fram med humanitär hjälp som under 2019. Den största ökningen syntes i Jemen, där minskad möjlighet att ta sig in i och röra sig i landet, allt fler störningar för humanitär hjälp och våld mot personal och lokaler kantat hjälparbetet i landet.

37 % av alla de drygt 10 000 fall där barn har dödats eller skadats under 2019 var med explosiva vapen. Barn i Afghanistan, Syrien och Jemen var de som blev mest utsatta för explosiva vapen. Explosiva vapen är byggda för att skapa största möjliga förstörelse och när det används mot barn skadas de mer än när vuxna drabbas. 80 % av barn som behandlas för explosiva skador har inträngande skador mot huvudet, medan motsvarande siffra för vuxna är 31 %.

– Att humanitär hjälp aldrig haft svårare att nå fram är otroligt allvarligt. Barn blir de största offren när hjälparbetare hindras från sina livräddande insatser för barn och deras familjer, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen uppmanar regeringar, beväpnade icke-statliga aktörer och humanitära organisationer att engagera sig för att skydda barn i konflikt. Vi uppmanar regeringar att upprätthålla hur aktörer får bete sig i konflikter, ställa förövare till svar och agera för att skydda barn och ge stöd för deras återhämtning. Det behöver även tillsättas nationella ambassadörer för barn som lever i väpnade konflikter och säkerställa att barn får sina röster hörda genom att vara delaktiga i fredsskapande processer.

Rädda Barnen har sedan organisationen grundades för 100 år sedan arbetat för att hjälpa och skydda barn i krig och konflikt. Vi är verksamma 120 länder. Några av dessa är 10 av de 11 farligaste länderna för barn att leva i, där vi hjälper till med exempelvis matutdelning, psykosocialt stöd, skydd och utbildning.

* Analysen är gjord utifrån antalet överträdelser mot barn som verifierats av FN, antalet barn som drabbas av konflikten och antal dödade i strider (för att mäta hur intensiv konflikten är). 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.