Gå direkt till innehåll
Bilden har ingenting med matresponsen att göra. Fotograf: Save the Children.
Bilden har ingenting med matresponsen att göra. Fotograf: Save the Children.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen startar stor matrespons i Sverige - stöttas av Willys och Karma

I sviterna av corona-krisen stängde många skolor. Dessutom har det varit många barn som inte har gått till öppna skolor för att inte smitta äldre familjemedlemmar som de bor med. Det har inneburit att många barn i socioekonomisk utsatthet mist en av sina stora källor till matintag. Att inte ha tillgång till skolmat i kombination med förlorade jobb, ökad sjukfrånvaro, har lett till en ännu mer ansträngd ekonomisk situation och oro hos många.

Rädda Barnen såg tidigt behovet av en matrespons, och under våren har det skett matutdelning till barn, unga och familjer på utlämningsställen i Järva, Malmö och Göteborg.

Denna vecka startar en större satsning på 15 olika platser över hela landet. Rädda Barnen har kartlagt 502 utsatta familjer som uppfyller kriterierna för att ingå i responsen. Dessa kriterier är bl. a att deras ekonomiska situation förvärrats ytterligare under corona-krisen, samt att de proaktivt sökt stöd för sin situation. Familjerna som tar del av denna riktade insats är familjer som Rädda Barnen och organisationens lokala partners har kännedom sedan tidigare.

I responsen ingår utdelning av en värdecheck på 500 kr från Willys vid en eller två olika tidpunkter under sommaren. Värdechecken är tänkt att täcka basvarorna under sommaren så att familjerna får sitt behov av de viktigaste näringsämnena.

Värdecheckarna finansieras av livsmedelskedjan Willys och av insamlade medel från matsvinnsappen Karma.

– Tack vare initiativen från Karma och Willys behöver många familjer inte hoppa över ett mål mat och får chansen till ett tillräckligt matintag. Insatsen gör stor skillnad i det akuta skedet, men i ett längre perspektiv arbetar Rädda Barnen för att alla familjer ska har råd att kunna köpa sin mat själva, berättar Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

På varje utlämningsställe kommer det att dokumenteras hur många och vilka familjer som får ta del av responsen. Initiativet kommer att utvärderas i efter hand.

– Det är fantastiskt att vi genom insamlingen “Karma Lemon Challenge” gör stor skillnad och via detta samarbete kan stötta de barn, unga och familjer som befinner sig i utsatthet, och som i samband med coronakrisen blivit än mer sårbara, säger Elsa Bernadotte, medgrundare på Karma.

– Det är en pressad situation för många och vi är glada över att kunna hjälpa till, säger Thomas Evertsson, vd på Willys.

Rädda Barnen har lång erfarenhet att arbeta med frågan om barn i socioekonomisk utsatthet i Sverige. Att växa upp i fattigdom påverkar barn negativt på många sätt, både på kort och på lång sikt. Det finns t.ex. goda belägg för att risken för att fysisk och psykisk ohälsa ökar. Andra konsekvenser är bl.a. att möjligheterna till en god utbildning och goda skolresultat minskar för dessa barn. Rädda Barnens mål är att barn inte ska vara beroende av akuta insatser, utan att samhället tillförsäkrar dem den rätt till en skälig levnadsstandard de har enligt Barnkonventionen och svensk lag. Arbetet för att nå detta mål detta fortsätter vi med, med oförminskad kraft, samtidigt som vi försöker bidra med det vi kan även i det akuta läget.

Responsen sker i dessa städer eller områden:

Söderhamn
Järva/Stockholm
Luleå
Örnsköldsvik
Sundsvall
Timrå
Rosengård/Malmö
Burlöv
Växjö
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Biskopsgården/Göteborg
Vänersborg
Karlstad

För mer information vänligen ring Rädda Barnens pressjour på: 08-698 90 90.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.