Gå direkt till innehåll
Jordbävningen i Japan: barns behov av humanitär hjälp ökar

Pressmeddelande -

Jordbävningen i Japan: barns behov av humanitär hjälp ökar

- En vecka efter jordskalvet och flodvågen är vi mycket oroliga för de minst 100 000 barn som är på flykt. Många av dem har förlorat sina hem och tvingats söka skydd på okända platser. Flera av dem har också separerats från föräldrar och släktingar. Barnen är i stort behov av stöd för att ta sig igenom katastrofens efterspel, säger Stephen McDonald som leder Rädda Barnens insatser i Japan.

Tidigare i veckan lyckades Rädda Barnens team komma igenom till samhällena Ishinomaki, Nobiru och Onagawa norr om Sendai, och fann där barn som lever under desperata förhållanden.

Ian Woolverton, som ledde delegationen norrut, säger:
-Vi reste i tio timmar i snö, slask, regn och slam. Vi såg hemska scener, i Onagawa fanns ingenting kvar. I Ishinomaki hittade vi barn i evakueringscenter som satt ihopkrupna runt fotogenlampor. De måste få sina grundläggande humanitära behovuppfyllda och lider akut brist på mat, vatten och kläder. I morgon startar vi distribution av filtar och vårt team i Tokyo undersöker vilka andra varor som vi kan leverera.

För några dagar sedan öppnade Rädda Barnen i Japan den första trygga barnvänliga platsen i en grundskola som för närvarande används som evakueringsplats.

- Jag är orolig för vad som ska hända med kärnkraftsverken och jag är mycket rädd för strålningen. Det är därför vi inte leker utomhus, säger 8-årige Kazuki Seto.

Japanska Rädda Barnens hjälpinsatser styrs från Tokyo, med en operativ bas i Sendai. Upp till 100 000 barn har blivit hemlösa och lever nu i cirka 2500 evakueringscenter som upprättats i nordöstra Japan under de senaste dagarna.

Svenska Rädda Barnen förde tidigare i veckan över 250 000 kronor till hjälparbetet i de norra delarna av Japan. Svenskarna har sedan förra fredagen samlat in 352 000 kronor till Rädda Barnens katastroffond. Internationella Rädda Barnen räknar med att behöva 20 miljoner USD, dvs drygt 132 miljoner SEK, för att kunna göra insatser för de jordbävningsdrabbade barnen under den kommande treårsperioden.

För mer information och kontakt med vår personal i Tokyo och Sendai, eller med vår katastrofsamordnare i Stockholm, Mari Mörth: ring presstjänsten 08 698 9090.
Senaste nytt på pressbloggen
Läs Ian Woolvertons rapport från fält
Se bildspel från norra Japan

Stöd Rädda Barnens katastroffond! Gåvor dit används för insatser där det behövs bäst för tillfället. Svenska Rädda Barnen har redan gått in med 250 000 kronor från katastroffonden till insatsarbetet i Japan.

- Via sms: skicka 10KATASTROF (10 kr) eller KATASTROF (50 kr) eller BARN (200 kr) till 72950.
- Via plus/bankgiro: 902003-3. Ange "katastrof".

- Via webb: www.räddabarnen.se/katastroffond

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.