Gå direkt till innehåll

Ämnen: Internationellt

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Det är nu 13 år sedan kriget i Syrien bröt ut. Tiotusentals barn har dött i brutala attacker och många fler har blivit allvarligt skadade, traumatiserade eller tvingats fly från sina hem flera gånger om. De har dessutom missat år av sin skolgång.
I nordöstra Syrien, i lägren Roj och Al Hol, sitter tio

Nytt domslut ger hopp om en förändring för barnen som sitter fast i läger i nordöstra Syrien

Nytt domslut ger hopp om en förändring för barnen som sitter fast i läger i nordöstra Syrien

Rädda Barnen har länge arbetat för att de barn som tillsammans med sina föräldrar hålls frihetsberövade på obestämd tid utan rättegång i läger i nordöstra Syrien ska tillåtas komma hem. Så länge barnen finns i lägren är deras liv och hälsa allvarligt hotade. Inte ens de mest grundläggande av barnens rättigheter kan säkerställas i lägren och de måste därför ges möjlighet att återvända till sina hem

Ahmed (inte samma Ahmed som citeras i pressmeddelandet) och Samir, 13 år, bygger en provisorisk skateboard. Fotograf: Hurras Network/ Save the Children

11 år av konflikt i Syrien – kriserna i landet fortsätter att hopa sig

Det har gått 11 år sedan konflikten i Syrien bröt ut. Miljontals barn har växt upp under fruktansvärda förhållanden, vissa barn vet inget annat än strider, flykt och hunger. Kriserna i landet hopar sig – den ekonomiska situationen har snabbt förvärrats, under de senaste tre månaderna har kostnaden för en vanlig matkasse ökat med 97 %. Samtidigt drabbas befolkningen av torka, strider och covid-19.

Bilden är från vår Catch Up Club i Uganda

Nytt projekt i Malawi – ska hjälpa barn att återvända till skolbänken

Pandemin har påverkat barns liv världen över. När det var som värst drabbades 1,6 miljarder barn av skolstängningar. Redan innan pandemin gick drygt hälften av alla barn i Malawi ut grundskolan och 40 % av alla flickor giftes bort innan sin 18-årsdag. För att se till att fler barn kommer tillbaka till skolbänken startar vi, med stöd från Postkodlotteriet, upp projektet Catch Up Club i Malawi.

Ainkamiye, 15 år, som blivit bortförd och bortgift i Demokratiska republiken Kongo

Internationella flickdagen: Barnäktenskap dödar fler än 60 flickor per dag

Nya siffror från Rädda Barnen visar att fler än 22 000 flickor dör varje år av graviditet och förlossning till följd av barnäktenskap. Nästan hälften av dödsfallet sker i väst- och Centralafrika. – Att föda barn är den absolut största dödsorsaken hos tonårsflickor. Hälsorisken av att barn föder barn får inte ignoreras eller bortprioriteras, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

25 barn om dagen har dödats eller skadats i krig det senaste decenniet – Rädda Barnen listar de 11 farligaste länderna för barn

25 barn om dagen har dödats eller skadats i krig det senaste decenniet – Rädda Barnen listar de 11 farligaste länderna för barn

I dag, på World Children´s Day, släpps rapporten ”Killed and Maimed: A Generation Of Violations Against Children In Conflict”. I rapporten presenterar Rädda Barnen de 11 farligaste länderna för barn, 10 av dessa är vi verksamma i. Rapporten visar även hur allt fler barn bor i konfliktzoner samtidigt som det blir allt svårare att nå fram med humanitär hjälp.

Adriana, som egentligen heter något annat, har flytt från Venezuela till Colombia. Adriana har inte blivit intervjuad i rapporten. Fotograf: Mats Lignell.

Stor studie från tre världsdelar: flickor på flykt en särskilt utsatt grupp utan stöd och skydd

Ingen flicka eller flykt är den andre lik. Förutsättningar och berättelser skiljer sig åt, men alla flickor på flykt lever i en extra stor utsatthet men vågar trots det att lämna våld, hunger och brist på utbildning med stor målmedvetenhet. Tyvärr finns det få studier om flickor på flykt och därför släpper Rädda Barnen nu fyra omfattande rapporter och en podcast från tre olika världsdelar.

Visa mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.