Gå direkt till innehåll
Foto: Hedinn Halldorsson / Save the Children
Foto: Hedinn Halldorsson / Save the Children

Pressmeddelande -

Var tredje barn har oroat sig för familjens ekonomi

Barn som går första året på gymnasiet oroar sig i större utsträckning än yngre barn över familjens ekonomi och fler uppger att de känner någon som behövt avstå fritids- eller skolaktivitet av ekonomiska skäl. Det visar en undersökning som Rädda Barnen gjort tillsammans med Novus.

Drygt en tredjedel av de tillfrågade barnen i årskurs 6, årskurs 8 och första året på gymnasiet uppger att de någon gång oroat sig för familjens ekonomi. Bland gymnasieelever är den 43 procent som någon gång oroat sig.

– Nästan var tionde barn lever i ekonomiskt utsatthet, men denna undersökning visar att det är betydligt fler barn som oroar sig över sin ekonomi. Denna kunskap är värdefull och ger oss en signal om att det finns ett behov från barn att prata mer om pengar och ekonomi. Här har vi som vuxna ett ansvar, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

– Många barn i Sverige oroar sig för familjens ekonomi, och det är bra att det tydliggörs i undersökningar som denna. Barnen kan själva inte lösa familjens ekonomiska problem, därför har vi vuxna ett ansvar att hjälpa barnen med sin oro, som i alltför många fall är helt rationell och befogad, säger Helena Thybell.

Undersökningen visar att äldre barn i större utsträckning känner någon som behövt avstå från fritids- eller skolaktivitet av ekonomiska skäl. Bland de tillfrågade som går första året på gymnasiet uppger 39 procent att de känner någon/många som behövt avstå från aktiviteter. Runt hälften av de tillfrågade uppger att skolan bett dem om pengar till matsäck eller utflykt.

– Skolan ska vara en trygg plats där barn inte ska behöva oroa sig för att ha råd med en skolutflykt eller matsäck, vilket också framgår av skollagen. Barnen i undersökningen uppger att pengar är ett känsligt ämne och att de är rädda att känna sig utanför. Här måste skolan ta sitt ansvar och vara en plats där alla kan delta i skolaktiviteter oavsett familjens ekonomi, säger Helena Thybell.

Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport visar att nästan var tionde barn i Sverige, 9,3 procent, växer upp i ekonomisk utsatthet. Barn som växer upp i fattigdom har en mindre aktiv fritid, löper större risk för sämre skolresultat och för sämre hälsa som vuxna.


Barns egna röster om ekonomi:

För att det är ett känsligt ämne och folk kanske tror att man kommer bli utfryst om man erkänner att man inte har så mycket pengar
Tjej åk 6

Pengar är det viktigaste[..] Pengar är makt, pengar styr världen[..] extremt mycket, det ger dig alla förutsättningar för det du kan uppnå iprincip
Killar åk 1 GY

känns tabubelagt om det är knapert med pengar [..] betyder ganska mycket. Där jag bor är det ganska viktigt med märkes kläder och man vill inte vara utanför [..]
Tjejer åk 8

Känns som att det kan vara skämmigt för vissa att erkänna att de inte har det lika bra som andra[..] Det är självklart jobbigt att prata om sin familjs ekonomi. Jag skulle tycka att det var skamligt om jag inte skulle kunna hålla på med en sport pga ekonomin[..]Killar åk 1 GY


Undersökningen är gjord tillsammans med Novus och är en del i vårt arbete Ung röst, där vi frågar barn om de exempelvis känner att de får sin röst hörd, hur trygga de känner sig och om de får stöd. Totalt har 1059 barn svarat på frågorna om ekonomi.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.