Gå direkt till innehåll
Gräshoppor äter under en dag lika mycket mat som 90 miljoner människor
Gräshoppor äter under en dag lika mycket mat som 90 miljoner människor

Pressmeddelande -

Värsta gräshoppssvärmen på 25 år - Rädda Barnen larmar om situationen på Afrikas horn

Om några veckor kläcks miljontals gräshoppsägg på Afrikas horn. Den nya svärmen riskerar att bli den värsta på 25 år och kan bestå av upp till 192 biljoner gräshoppor som under en dag äter lika mycket mat som 90 miljoner människor. Samtidigt som regionen redan är hårt drabbad av extremväder, matbrist och undernäring så kommer gräshopporna ödelägga mark och förstöra grödor. 

Afrikas horn drabbas hårt av extremväder såsom intensiva regnperioder och torka. Till följd av den förlängda regnperioden mellan mars och maj så beräknas massvis med gräshoppsägg kläckas om några veckor. Den nya svärmen riskerar att bli den värsta på 25 år och kan bestå av upp till 192 biljoner gräshoppor och vara tre gånger så stor som New York. Gräshopporna förstör både betesmarker och odlingar som befolkningen i östra Afrika lever av. Under en dag äter de lika mycket mat som 90 miljoner människor, samtidigt som matbristen leder till att 5,2 miljoner barn är undernärda.

Den här gräshoppsinvasionen beräknas vara ännu värre än den svärm som förstörde land i vintras. Sedan dess har proaktiva insatser gjorts för att skydda odlingar och betesmark, men den nya generationen gräshoppor kommer kläckas precis innan skördesäsongen och därmed drabba mattillgången oerhört.

– Det här kommer ha stor påverkan på barnfamiljer i området. Förutom extremväder, som tros vara till följd av klimatförändringar, så kommer familjer drabbas hårt när gräshopporna förstör allt i sin väg. Precis som vid alla klimatförändringar är det barnen som drabbas allra hårdast, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Gräshopporna förstör de grödor som befolkningen är i desperat behov av. Regionen är hårt drabbad av matbrist och miljontals barn beräknas vara undernärda. Samtidigt sprids corona och för många familjer är det svårt att skydda sig när det finns brist på rent vatten. Ett svårt undernärt barn löper nio gånger så stor risk att dö av en infektion.

– Barnen på Afrikas horn lever i stor utsatthet när flera olika katastrofer kolliderar samtidigt - såsom matbrist, extremväder, gräshoppor, undernäring och corona, säger Helena Thybell.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.