Gå direkt till innehåll
11-åriga Mirandas klassrum förstördes när cyklonen Idai slog till mot Mozambique. "Många av mina klasskompisar kom aldrig tillbaka till skolan efter cyklonen,” berättar hon.
11-åriga Mirandas klassrum förstördes när cyklonen Idai slog till mot Mozambique. "Många av mina klasskompisar kom aldrig tillbaka till skolan efter cyklonen,” berättar hon.

Pressmeddelande -

Världens mest utsatta barn: Tycker det är viktigare med utbildning än vatten och mat

En ny undersökning från Rädda Barnen, Education Against the Odds, visar vad som är viktigast för de barn som lever på världens tuffaste platser. Skolan rankas mycket högre än omedelbara behov som mat, vatten och skydd.

Av de 1 215 barn som tillfrågades, svarade nästan en av tre (29%) att utbildning var deras högsta prioritet. Andra behov som t ex tillgång till mat (12%), att vara frisk (12%) eller tillgång till vatten och sanitet (12%) rankades mycket lägre. Andra behov som nämndes var t ex kläder och tillgång till sin familj.

Samtidigt är utbildning underfinansierad i humanitära katastrofer. Utbildning beviljads bara 2 % av den totala finansieringen i humanitära kriser. Det motsvarar t ex hälften av den finansiering som är öronmärkta för medicinsk vård, och en tiondel av det finansiella stöd som går till matförsörjning.

Idag nekas således 262 miljoner barn, vart femte barn, utbildning i världen. Många av dessa lever i utdragna kriser p g a krig, men också plötsliga, som naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott.

Ett barn som kämpar för att få gå i skolan är 10-åriga Ali från Idlib, Syrien. Han och hans familj flydde från sin by för att undkomma strider. När de återvände hem, hittade de Alis skola i ruiner efter att den blivit utsatt för en flygattack. Detta är inget ovanligt. Nästan hälften av skolorna i nordvästra Syrien är för närvarande förstörda. Ali berättar:

“Jag såg att min skola hade förstörts och det gjorde mig så ledsen. Nu hoppas jag att den inte kommer att bombas och förstöras igen. Jag älskar att lära mig saker. I framtiden ska jag utbilda mig till läkare så att jag kan behandla människor som är i nöd och hjälpa mitt land. ”

Undersökningen har genomförts under de senaste fem åren, med barn i åldrarna 5-18 år. Samtliga lever i Asien, Afrika eller Mellanöstern.

Bland de svarande var det t ex :

  • Barn som kämpar för att överleva i efterdyningarna av tyfonen Haiyan på Filippinerna
  • Flyktingar från Syrien och Afghanistan
  • Barn som bor i konfliktzoner i Demokratiska republiken Kongo
  • Rohingya-barn i flyktingläger i Bangladesh
  • Barn som fördrivits p g a strider i Etiopien och Sydsudan

Denna vecka kräver Rädda Barnen attvärldens ledare ska öka finansieringen för utbildning i humanitära katastrofer. Detta kan ske genom fonden Education Cannot Wait (ECW), den första och enda globala fond som är avsedd för att tillhandahålla utbildning till krisdrabbade länder. Länders åtaganden kring finansiering av ECW kommer att lyftas vid ett möte vid FN: s generalförsamling idag onsdag 25 september.

Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen, säger:

”Det barn har berättat för oss är tydligt. Även när det råder brist på mat, vattnet är smutsigt och medicinsk vård är nästan obefintlig, vill barn fortfarande helst gå i skolan. De vet att en utbildning kommer att ge dem de kunskaper de behöver för att skapa sig en framtid. Vi vet att det kommer att skydda dem från barnäktenskap, exploatering och missbruk. Barnen förstår nog också att skola och en aktiv vardag kan hjälpa dem att återhämta sig efter de trauman som många bär på. Barn vill något annat än att bara överleva. Utbildning ger egenmakt. ”

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.