Gå direkt till innehåll
Undersökning från Rädda Barnen: Majoriteten av skolbarnen i Centralafrikanska Republiken traumatiserade

Pressmeddelande -

Undersökning från Rädda Barnen: Majoriteten av skolbarnen i Centralafrikanska Republiken traumatiserade

Elever vid Petevouskolan, Centralafrikanska Republiken. Foto: Mark Kaye/Rädda Barnen

Över 60 procent av barn i skolåldern i Centralafrikanska republiken (CAR) lider av posttraumatiskt stressyndrom. Det visar en undersökning som Rädda Barnen gjort kring barns psykiska hälsa i det konfliktdrabbade landet. Under den mer än två år långa konflikten har de flesta barn antingen bevittnat eller själva blivit utsatta för extremt våld.

- Nästan tre av fyra barn i vår undersökning uppger att de upplevt grov misshandel, dödligt våld, artilleribeskjutning eller macheteattacker på anhöriga eller andra närstående personer, säger Helene Cassemar Jeansson som arbetar för Rädda Barnen i CAR.

65 procent uppger att de ofta är rädda, och 25 procent att de inte vågar gå i skolan. Hela 91 procent säger sig någongång ha fruktat för sitt liv eller för att bli allvarligt skadade. Undersökningen omfattar sammanlagt 543 barn i åldern 5 till 16 år, och har utförts under mars 2015 i huvudstaden Bangui och Ouaka. Även föräldrar och lärare har ingått i underlaget. Mer än hälften av föräldrarna anser att deras barns närmiljö är mycket farlig. Två tredjedelar av barnen uppgav antingen själva eller via sina föräldrar att de lider av inlärningssvårigheter eller andra beteendestörningar.

-Undersökningen visar vilken omvälvande katastrof som konflikten är för barnen i CAR. Vi riskerar att få en hel generation som fått sitt liv förstört av krig och våld, och som svårligen kan bidra till att skapa ett tryggt land av CAR. De här barnen behöver få stöd redan nu, inte i framtiden när konflikten är över.

Trots de enorma behoven i landet har det hittills varit svårt att få finansiering för hjälpinsatser riktade till barnen. FN:s övergripande strategiska insatsplan för CAR är bara finansierad till en femtedel. Målsättningen är att 2 miljoner människor ska kunna erbjudas skyddsåtgärder i någon form, men kostnaden för detta täcks bara till 6 procent av internationella åtaganden. När det gäller utbildningsinsatser finns det inga pengar överhuvudtaget.

- Skolorna är en viktig miljö där vi kan fånga upp barnen, bedöma deras behov och kunna ge dem en trygg miljö, såväl fysiskt som psykiskt., säger Helene Cassemar Jeansson.

Idag hålls på initiativ av EU en internationell givarkonferens i Bryssel för att säkra stöd för de akuta humanitära insatserna. Rädda Barnen ser det som en möjlighet för det internationella samfundet att visa att man inte har glömt bort barnen i CAR.

För mer information eller intervjuförfrågningar till  Helene Cassemar Jeansson, kontakta pressansvarig Anders Maxson, 08-698 90 98, anders.maxson@rb.se.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30

Relaterat material