Gå direkt till innehåll
Tre månader efteråt:  Tyfonkatastrofen i Filippinerna hade kunnat begränsas

Pressmeddelande -

Tre månader efteråt: Tyfonkatastrofen i Filippinerna hade kunnat begränsas

Foto: Hedinn Halldorsson/Rädda Barnen

Konsekvenserna av tyfonen Haiyan hade kunnat begränsas om de varningar som myndigheterna utfärdade för stormen hade gjorts mer lättbegripliga. Det framgår av en rapport som Rädda Barnen presenterar idag, tre månader efter katastrofen. Många barn vittnar om att de blev förvirrade av varningarna som gick ut och förstod inte att det fanns risk för att jättevågor skulle drabba kustområdena.

-  Barnen har rätt att få både utbildning och information för att vara bättre förberedda för en sådan här situation. De berättar för oss att de vill vara mer delaktiga i förberedelserna inför olika nödsituationer, som till exempel i samband med de återkommande tyfoner eller jordbävningar som drabbar Filippinerna, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin, som just besökt Filippinerna.

I rapporten ”See me, ask me, hear me” (se länk nedan) har Rädda Barnen intervjuat barn i katastrofområdet efter tyfonen Haiyan. De har fått ge sin bild av hur de tycker att  myndigheter och hjälporganisationer agerat efter katastrofen och vilka lärdomar man bör dra av det som skett. Många efterlyser tydligare varningssystem, där  meteorologiska facktermer beskrivs så att även barn kan förstå och agera på informationen. Barnen vill också att evakueringsplatser utformas på ett barnvänligt sätt,  för att i synnerhet flickor ska känna sig trygga där. Rapporten lyfter också fram vikten av att se till att alla barn har en skola att återvända till omedelbart efter en katastrof, och att den sociala servicen i samhället stärks i återbyggnadsfasen.

-  Mycket av arbetet efter en katastrof fokuserar på återbyggnad av infrastruktur. Men det är viktigt att tänka på att det faktiskt är ett helt samhälle man ska bygga upp, och man måste ta in barnens åsikter i det arbetet. Det är ju oftast de som drabbas värst säger Elisabeth Dahlin.

När tyfonen Hayian drog in över Filippinerna den 8 november 2013 krävdes mer än 6000 människoliv, och mer än 4 miljoner människor tvingades lämna sin hem. FN beräknar att omkring 14,1 miljoner människor drabbades av tyfonen, varav nästan 5 miljoner barn. I katastrofområdet har Rädda Barnen upprättat ett stort antal provisoriska skolor och barnvänliga platser, och har också bidragit med bland annat livsmedel, hushållsutrustning, och tält. Totalt har organisationen hittills gett stöd till mer än 300 000 drabbade, merparten av dem barn. 

För mer information och intervjuer kontakta Rädda Barnens presstjänst, 08-698 90 90


Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.