Gå direkt till innehåll
Sverige måste bli bättre på att stödja våldsutsatta barn

Pressmeddelande -

Sverige måste bli bättre på att stödja våldsutsatta barn

En ny rapport från Rädda Barnen visar att stödet till våldsutsatta barn har blivit betydligt bättre sedan de första Barnahusen kom till Sverige 2005. Antalet har ökat mycket snabbt och idag har 164 av landets 290 kommuner ett Barnahus. Ytterligare 23 kommuner har långt gångna planer på att starta. Men 103 kommuner har inget Barnahus. Kvaliteten på de som finns varierar kraftigt och en av rapportens slutsatser är att det krävs nationell samordning för att alla våldsutsatta barn i landet ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Linköpings Universitet och Rädda Barnen har med stöd från Brottsofferfonden genomfört en kvalitetsgranskning av landets Barnahus. Undersökningen granskar hur de lever upp till de kriterier som regeringen tagit fram för Barnahusen.

Linköping, Lund och Uppsala är de tre Barnahus som erbjuder alla de nödvändiga delarna för att leva upp till namnet Barnahus. Men flera ligger nära; Dalarna, Skåne Nordväst, Nordöstra Skåne, Västmanland, Gävleborg och Sundsvall är nära att uppfylla kriterierna. 

-  Efter den här granskningen kan vi konstatera att ingen samordnar, följer upp eller kvalitetssäkrar Barnahusen. Vi vill att det inrättas ett Nationellt kunskapscentrum som samlar och sprider kunskap om våldsutsatta barn i Sverige – och som har en tydlig koppling till Barnahusen, säger Agneta Åhlund, chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Målet med Barnahus är att barn som misstänks vara utsatta för brott ska garanteras rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov få omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under processen. Barn ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte behöva upprepa sin historia flera gånger. Istället ska de vuxna samlas kring barnet i en trygg och barnanpassad miljö.

I Barnahusen samråder och samverkar socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri. När verksamheten fungerar blir hjälpprocessen en obruten kedja från att polisanmälan görs till att barnet fått skydd, stöd och behandling.

När vi granskade verksamheterna blev det så smärtsamt tydligt att våldsutsatta barn har helt olika villkor beroende på var de bor i Sverige. Det är fel, barn ska ha samma rätttigheter i hela landet, och alla barn ska ha tillgång till ett Barnahus av bra kvalitet om de utsätts för våldsbrott, säger Åsa Landberg, psykolog, och en av författarna till rapporten.

Om Sverige ska leva upp till de krav som FN:s konvention om barnets rättigheter ställer upp och få en jämn och hög kvalitet på landets Barnahus måste det ske satsningar från såväl regering som kommuner och landsting.

För intervjuer med Agneta Åhlund, eller rapportens författare Åsa Landberg och Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri: kontakta Rädda Barnens presschef: Lovisa Ågren 08 698 92 88 eller lovisa.agren@rb.se

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.