Gå direkt till innehåll
Svältkatastrofen i Västafrika är nu ett faktum

Pressmeddelande -

Svältkatastrofen i Västafrika är nu ett faktum

Rädda Barnen går idag ut med en global appell för hjälpinsatserna i Västafrika, där över 18 miljoner människor riskerar att drabbas av svält. Organisationen har redan utökat katastrofinsatserna i Sahel-området, men saknar 295 miljoner kronor, som man nu söker internationellt stöd för.

Pengarna behövs för nödhjälp till 1,5 miljoner människor, varav en miljon barn - de mest behövande. Fokus ligger på akuta insatser för att rädda liv, som näringsprogram för undernärda barn, hälsovård och att säkerställa tillgången på mat för de allra mest utsatta familjerna i Burkina Faso, Niger, Mali och Mauretanien.

– Situationen i Västafrika är redan fruktansvärd. I Niger träffade jag mammor som berättade att de har lite, eller ingen, mat att ge sina barn och jag såg kvinnor plocka löv från träden för att äta. Familjer tvingas till drastiska sätt för att överleva; de säljer sitt utsäde, boskap, redskap ja allt de äger för att köpa mat till sina barn. Familjer kämpar för att överleva på i princip ingenting, och barnen betalar det högsta priset, säger Rädda Barnens Ylva Sperling, just hemkommen från Niger.

De fattigaste familjerna i Mauretanien saknar 80 procent av sina basala behov av mat under juni och juli, visar Rädda Barnens analys som är framtagen tillsammans med lokala myndigheter, FN och andra hjälporganisationer. De allra fattigaste hushållen i Burkina Faso har endast 30 procent av vad de behöver de kommande fyra månaderna – om de inte får omedelbar hjälp.

För intervju med Ylva Sperling kontakta Rädda Barnens presstjänst 08 698 90 90. Både rörligt bildmaterial och högupplösta bilder från Niger finns.

Livsviktiga hälsningar:
Rädda Barnen lanserade nyligen en social mediekampanj för att uppmärksamma barnens situation i Västafrika: Livsviktiga hälsningar. Med kampanjen vill Rädda Barnen skapa engagemang och opinion kring katastrofen. 

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.