Gå direkt till innehåll
Strukturella brister i tillämpningen av Barnkonventionen

Pressmeddelande -

Strukturella brister i tillämpningen av Barnkonventionen

Rädda Barnen välkomnar Barnkonventionsutredningens betänkande, som idag presenterats för jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Rädda Barnen har länge drivit frågan om Barnkonventionen som lag, eftersom vi är övertygande om att det kommer att stärka barns ställning i samhället. För att få ett verkligt genomslag krävs bland annat att svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med konventionen. Därför är en grundlig genomlysning avgörande. Vi hoppas att regeringen tar till sig information om eventuella oförenligheter, med lagen och skyndsamt ser till att vi har lagstiftning som stämmer överens med barnkonventionen.

Det har inte ingått i utredningens uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av lagar i relation till Barnkonventionen. Vi vet sedan tidigare att det är just i tillämpningen av lagstiftning som många dilemman uppstår. Rädda barnens ser därför, i nästa skede, fram emot djupare genomlysningar av hur man kan komma tillrätta med strukturella brister i t.ex. resurser, tid och kompetens.

För att barn i praktiken ska få sina rättigheter tillgodosedda så behöver alla som arbetar för och med barn, i exempelvis regioner och kommuner, tillämpa lagarna i enlighet med barnkonventionen. 

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33