Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Strukturella brister i tillämpningen av Barnkonventionen

Rädda Barnen välkomnar Barnkonventionsutredningens betänkande, som idag presenterats för jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Rädda Barnen har länge drivit frågan om Barnkonventionen som lag, eftersom vi är övertygande om att det kommer att stärka barns ställning i samhället. För att få ett verkligt genomslag krävs bland annat att svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med konventionen. Därför är en grundlig genomlysning avgörande. Vi hoppas att regeringen tar till sig information om eventuella oförenligheter, med lagen och skyndsamt ser till att vi har lagstiftning som stämmer överens med barnkonventionen.

Det har inte ingått i utredningens uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av lagar i relation till Barnkonventionen. Vi vet sedan tidigare att det är just i tillämpningen av lagstiftning som många dilemman uppstår. Rädda barnens ser därför, i nästa skede, fram emot djupare genomlysningar av hur man kan komma tillrätta med strukturella brister i t.ex. resurser, tid och kompetens.

För att barn i praktiken ska få sina rättigheter tillgodosedda så behöver alla som arbetar för och med barn, i exempelvis regioner och kommuner, tillämpa lagarna i enlighet med barnkonventionen. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.