Gå direkt till innehåll
Sex av tio elever upplever stress i skolan

Pressmeddelande -

Sex av tio elever upplever stress i skolan

Inför skolstarten idag kommer oroande uppgifter om hur svenska skolelever mår. I Rädda Barnens stora enkätundersökning Ung Röst uppger 59 procent av eleverna att skolan skapar stress. Och drygt hälften av eleverna är också rädda för att misslyckas i skolan. Rädda Barnen menar att skoldebatten nu måste börja utgå från elevers oro och avsaknad av förtroende för skolan.

”Ungdomar i skolan har inget liv. Skolarbetet konkurrerar ut alla möjligheter till viktig fritid.” (Ur skolenkäten Ung Röst 2011)

- Trots en intensiv skoldebatt med krav på och löften om en bättre skola ser vi här att eleverna i hög grad mår oacceptabelt dåligt i skolan. Ansvaret vilar tungt på politiker, skolan och hela vuxenvärlden. Frågan vi måste ställa oss är om vi helt tappat barnens perspektiv i skoldebatten, säger Ola Mattsson, regionchef och ansvarig för Ung Röst på Rädda Barnen.

Ung Röst genomförs med 24 544 barn mellan 12 och 17 år. Svaren analyseras på kommun- och länsnivå i cirka 50 kommuner och 15 län. 

UR FRÅGORNA:

Upplever du skolan som stressande?
Totalt svarade 14 486 elever ja på frågan, alltså 59 procent av alla. 68 procent av flickorna och 52 procent av pojkarna upplever skolan som stres­sande.

Oroar du dig för att misslyckas i skolan?
Totalt 13 003 elever, alltså 53 procent av alla, svarade ja på frågan. 63 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna. Nedan ett axplock av de fem kommuner med hög andel elever som oroas för att misslyckas:
Linköping: 67 procent
Gotland: 61 procent
Härnösand 57 procent
Trollhättan 50 procent

Eleverna uttrycker även en oro för att inte få den hjälp de behöver och vittnar om en skola där många känner att de inte alltid får hjälp att klara skoluppgifterna.

”När det kommer nya vikarier hela tiden så vet de inte vad man har problem med och kan inte hjälpa så bra.” (Ur skolenkäten Ung Röst 2011)

Oroar du dig för att inte få den hjälp som behövs för att det ska gå bra i skolan?
Totalt 5 569 elever, alltså 23 procent av alla tillfrågade, svarade ja på den frågan. 29 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna.

Känner du dig otrygg och utsatt i skolan?
Totalt har 1 757 av de tillfrågade eleverna (7 procent) blivit mobbade det senaste halvåret.

2 517 elever av de tillfrågade (11 procent) har blivit utfrysta under det senaste halvåret.

15 284 elever, det vill säga 91 procent av alla tillfrågade, tycker att Sverige borde göra mer för att stoppa mobbning.

”Många barn blir mobbade på ett sätt som inte märks. HJÄLP DOM!” (Ur skolenkäten Ung Röst 2011)

FAKTA UNG RÖST
Detta är det andra delresultatet av Rädda Barnens stora enkätundersökning Ung Röst som genomförs med 24 544 barn och unga i Sverige mellan 12-17 år. Det är ungefär lika många tjejer och killar som har deltagit. Frågorna är baserade på den kritik som FN:s barnrättskommitté har riktat mot Sverige utifrån hur vi efterlever och genomför Barnkonventionen. Hela rapporten släpps den 13 september 2011.

Bifogat kommunlistan med resultaten som handlar om att misslyckas i skolan.

För mer information: kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90 eller press@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.