Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

24 000 unga röster om barnfattigdom

Nu presenteras de första delresultaten av Rädda Barnens stora enkätundersökning Ung Röst som genomförs med 24 544 barn och unga i Sverige mellan 12-17 år. Den första analysen handlar om temat kring pengar och ekonomisk utsatthet.

”Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med. Jag är tyst om det.  Folk kan tycka att det är konstigt om man säger att man vill göra en massa saker och sedan inte gör någonting. Jag säger alltid att jag inte vill följa med när kompisarna gör saker som kostar.” (Ur skolenkäten Ung Röst 2011)

I Ung Röst har skolelever svarat på frågor kring hur de själva upplever sin vardag men de har även fått möjlighet att reflektera över vad beslutsfattare i Sverige borde göra för att förbättra ungas situation. Svaren analyseras på kommun- och länsnivå i cirka 50 kommuner och 20 län.    

UR RESULTATET OM BARNFATTIGDOM:

Fråga: Känner du oro för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs?
4 525 barn och unga, det vill säga 18 procent av alla tillfrågade svarade ja på frågan. 23 procent av flickorna respektive 14 procent av pojkarna är oroliga. Nedan ett axplock ur fem kommuner av hur många som svarade ja:
Strömsund: 27 procent
Tierp: 25 procent
Köping: 18 procent
Lund: 14 procent
Danderyd: 9 procent

Fråga: Har någon lärare bett dig ta med pengar för en skolaktivitet?
11 301 barn och unga, det vill säga 46 procent av alla tillfrågade svarade ja på frågan. Nedan ett axplock ur fem kommuner av hur många som svarade ja:
Tierp: 74 procent
Värmdö: 71 procent
Mora: 47 procent
Sollefteå: 24 procent
Halstahammar: 24 procent

Har det hänt att du tvingats avstå från en skolaktivitet på grund av att den kostade pengar?
1 242 barn och unga, det vill säga 5 procent av alla tillfrågade svarade ja på frågan. Nedan ett axplock ur fem kommuner av hur många som svarade ja:
Haninge: 11 procent
Eskilstuna: 8 procent
Strängnäs: 5 procent
Hallstahammar: 1 procent
Hässleholm: 1 procent

Fråga: Vilken fråga kring barns utsatthet tycker du är viktig att lyfta?
Barn och unga uttrycker en tydlig önskan om att mer ska göras för att minska barnfattigdomen i Sverige. 90 procent av de tillfrågade tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att göra mer för barn som lever fattigt i Sverige. Tabellen nedan visar hur barn och unga prioriterar bland en rad angelägna frågor:

1. Stoppa mobbning
2. Hjälpa barn och unga som skadar sig själva
3. Hjälpa barn och unga i Sverige som lever i fattigdom
4. Det ska gå fort att komma i kontakt med psykiatrisk vård
5. Stoppa rasism

- Det är positivt att barn och unga prioriterar arbetet mot barnfattigdom högt och det kan förhoppningsvis ge signaler till politikerna att agera, istället för att diskutera. Men det är alarmerande att det är så stor skillnad i resultaten mellan de olika kommunerna. Enligt Barnkonventionen ska Sverige säkerställa en skälig levnadsstandard för alla barn, oavsett var i landet man bor, säger Ola Mattsson, regionchef och ansvarig för Ung Röst på Rädda Barnen.

FAKTA OM UNG RÖST
Rädda Barnen kommer att sammanställa samtliga svar från de drygt 24 544 svaren som barn och unga mellan 12-17 år har svarat på i skolor runtom i hela Sverige. Det är ungefär lika många tjejer och killar som har deltagit. Frågorna är baserade på den kritik som FN:s barnrättskommitté har riktat mot Sverige utifrån hur vi efterlever och genomför Barnkonventionen. I den nationella rapporten Ung Röst 2011 har elevernas svar analyserats på kommun- och länsnivå i ca 50 kommuner och 20 län.  Rapporten släpps 13 september 2011 och dessförinnan kommer delresultat kring några teman att presenteras.

För mer information: kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.