Gå direkt till innehåll
Flyktingläger i Idlib som brer ut sig över åkermark.
Flyktingläger i Idlib som brer ut sig över åkermark.

Pressmeddelande -

Satellitbilder visar förstörelsens omfattning i krigets Idlib: Civila tvingas fly till överbefolkade platser, medan attackerade områden lämnas helt tomma

När konflikten i Syrien idag går in på sitt tionde år, presenterar Rädda Barnen en ny analys. Syftet har varit att med hjälp av satellitbilder, analysera humanitära konsekvenser av den militära offensiv, som påbörjades i nordvästra Syrien i april 2019. Analysen har skett i samarbete med forskningsinstitutet Harvard Humanitarian Initiative och organisationen World Vision.

Analysen visar bl.a. att:

  • Nästan en tredjedel av byggnaderna i södra och östra delen av Idlib-provinsen har skadats eller helt förstörts. Förstörelsen av hem och infrastruktur är följaktligen enorm, och gör det nästan omöjligt för civila att återvända till sina hem.
  • De områden som är befolkade i nordvästra Syrien har minskat med 45 % sedan april 2019.
  • Parallellt har befolkningen i två flyktingläger i norra Idlib växt akut mellan 2018 och 2019.
  • I yta har de två lägren ökat med 100 respektive 177 procent sedan 2017. Lägrena har spridit ut sig över de områden som tidigare var jordbruksmark.

Othman *, 9 år, som bor med sin familj i ett av lägren, säger:
”Vi lämnade vårt hem på grund av attackerna och kom hit. Vi kunde inte hitta någonstans att bosätta oss. Vi stannade först i en moské, sedan tog de oss hit. Alla mina vänner är borta, det finns ingen kvar i min stad. De har dödat alla där. ”

Fadi *, 15 år, förlorade armen i en flygattack och var tvungen att fly från sin by. Hon säger:
”Attackerna var onda. Vi kunde inte ta med oss någonting utom madrasser, filtar och några av våra kläder. När jag förlorade min arm kändes det som om jag var död. Nu bär jag tegelstenar med min bror med en arm för att hjälpa min familj. ”

Lena Ingelstam, internationell chef för Rädda Barnen, säger:
”Hänsynslösa bombattacker har helt tömt stora delar av Idlib, med katastrofala konsekvenser för hundratusentals barn och kvinnor. En halv miljon barn befinner sig i flyktingläger och vid gränsen till Turkiet, utan att ha tillgång till en varm plats att sova på, rent vatten, näringsrik mat och utbildning. Många av de barn som är på flykt i Syrien känner inte till något annat i sitt korta liv än förflyttning och krig. Pojkar och flickor i fem-sex års åldern kan namnge alla typer av bomber utifrån hur det låter, men ofta kan de knappt skriva sitt namn eftersom de inte fått gå i skolan.”

Analysen bygger på satellitbilder mellan 2017 och 26 februari 2020, samt kartor och källmaterial mellan mars 2019 till februari 2020. I analysen har man bedömt förändringar i de områden som har varit måltavlor för konflikt, och i de områden dit människor flyr. Under denna period har vissa områden förvandlats till att bli helt obeboeliga. Infrastruktur och befolkade områden har förstörts av både flygattacker och markstrider.

Nordvästra Syrien upplever just nu den värsta humanitära krisen i den nioåriga konflikten. Barnen är de största offren i kriget. Enligt FN dödades eller skadades 77 barn i området under januari 2020. Den 25 februari rapporterades att tio skolor hade bombats i Idlib, varav nio barn dödades och ett dussintal skadades. Uppskattningsvis är det 280 000 barn som inte går i skolan.

”Familjer pressas bortom brytpunkten, och våra samarbetspartners på plats överväldigas av behovets omfattning. Såvida vi inte ser en dramatisk avtrappning, kan det tionde året av denna konflikt bli ett av de blodigaste. Vi arbetar för att stödja familjerna, men på längre sikt är det endast en varaktig vapenvila som kan stoppa denna humanitära kris ”, avslutar Lena Ingelstam.

Information om attackerna i nordvästra Syrien:

-Det handlar om två massiva militära offensiver, en i norra Hama, södra Idlib, mellan april och augusti 2019, och en i västra Aleppo, som pågått sedan december 2019.

-Attackerna har lett till att nästan en miljon människor, varav hälften barn, fördrivits från sina hem och flytt längre norrut. Många har flytt till överfulla läger där det råder omänskliga levnadsförhållanden.

-Även om ytan som är befolkat minskat, är befolkningen ungefär densamma. Befolkningen i nordvästra Syrien består av drygt 3 miljoner människor, varav hälften är barn.

-Rädda Barnens arbete i området syftar till att rädda liv och förbättra barns situation . Vi arbetar för att barn ska få tillgång till hälso- och sjukvård, mat, skydd, samt utbildning. Vårt mål är att alla barn ska växa upp friska, få en bra utbildning och vara trygga.

Satellitbilder och analys: https://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SQT1QJ0

Rädda Barnens övriga pressmaterial: https://www.contenthubsavethechildren.org/Package/2O4C2SQPQC_U

Mer information om våra samarbetspartners i detta projekt:
https://www.worldvision.org/
https://hhi.harvard.edu/

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterade nyheter