Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Säkerhetsläget i Al-Hol allt mer allvarlig

Säkerhetssituationen i Al-Hol har blivit allt mer allvarlig. Förra veckan rapporterades det om en 14-årig flicka som kan ha mördats och det har kommit flera rapporter om vakter som attackerats. Risken för fortsatt radikalisering är överhängande. Därför måste Sverige agera utifrån barnens bästa och ta hem dem omedelbart. Det skriver Rädda Barnen i en debattartikel i Aftonbladet i dag

I mitten på maj kom sju föräldralösa barn hem till Sverige. Men det finns fortfarande 57-70 svenska barn som befinner sig i Al-Hol. Samtidigt har säkerhetssituationen förvärrats. I förra veckan rapporterade Washington Post om en 14-årig flicka från Azerbajdzjan som kan ha mördats i Al-Hol. Det har kommit åtskilliga uppgifter om vakter som blivit attackerade av kvinnorna på plats.

USA:s försvarsdepartement gör samma bedömning som humanitära aktörer – Sverige och andra länder måste ta ansvar för sina medborgare. Deras utgångspunkt är att lägren i nordöstra Syrien är en stark rekryteringsgrund för IS och att det finns en överhängande risk för fortsatt radikalisering.

– I nuläget finns bara en godtagbar lösning. Säkra barnens rättigheter. Vi måste börja det svåra och tunga arbetet med att bryta våldsspiralen genom att ta hem barnen till Sverige och ge det stöd som barnen behöver, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen

– Barn ska inte hållas ansvariga för sina föräldrars misstänkta brott. Regeringen måste se till att de här barnen återfår den uppväxt den riskerar att förlora om de tvingas stanna i Al-Hol. Ett första steg är att förse dem med trygghet i Sverige, säger Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.