Följ Rädda Barnen

Sånger räddar barns liv i Haiti

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2010 13:54 CET

Möjligheterna att sköta hygien och näring i det jordbävningsdrabbade Haiti väntas försämras ytterligare när regnperioden drar igång om några veckor. Rädda Barnen sprider nu livsviktig information om näringsriktig mat och hur man kan undvika smittospridning, genom sånger på kreol på de lokala radiokanalerna.
Sångerna spelades in tillsammans med lokala myndigheter och barn redan innan jordbävningen för att hjälpa föräldrar att skydda sina barn mot sjukdomar och undernäring. De innehåller bland annat tips kring amning, handhygien och vad små barn bör äta. Projektet är ett samarbete med det haitiska hälsoministeriet och sångerna kommer att sändas på lokala radiokanaler och i program på kreol i de internationella kanalerna.

Grogrund för malaria och diarré
- Regnsäsongen närmar sig och vi vet att stillastående vatten och bristfällig sanitet ger grogrund för malaria och diarré-sjukdomar, som är de vanligaste dödsorsakerna för små barn. De flesta här har varken tillgång till tv eller elektricitet, de får sin information via radio. Och musiken gör det enklare att nå ut. När människor hör en sång de gillar är det stor chans att de minns den – och dess budskap, säger Kathryn Bolles, ansvarig för Rädda Barnens sjukvårdsinsatser på Haiti.
- Det här är ett effektivt sätt att rädda livet på nyfödda och småbarn. Sjukdomarna är lätta att förebygga och behandla, så det är oerhört viktigt att människorna i lägren har tillgång till information på sitt språk, så de har möjlighet att skydda sina barn. 

Störst risk i lägren
Det är just i de överfulla lägren för överlevande, som risken att drabbas av vattenburna sjukdomar och sjukdomsspridande myggor är störst. Rädda Barnens mobila kliniker och medicinska team har redan stött på fall av diarré, malaria och luftvägsinfektioner. De bevakar hälsoläget i lägren, särskilt för barn och gravida, och fyller på med specifika mediciner och utrustning inför en möjlig kraftig ökning av antalet sjuka när regnen kommer. Runt 170 hälsoarbetare, inklusive barnmorskor och vårdbiträden, samarbetar med det civila samhället i att uppmuntra nyblivna mödrar att hålla sig enbart till amning och för att ge hygien-, närings- och annan typ av hälsoinformation.

Sanitet och rent vatten
Rädda Barnen jobbar också hårt för att förbättra saniteten och få ut rent vatten till familjerna i lägren. Utdelningen av presenningar och andra skyddsföremål har utökats och beräknas nå ut till 70 000 familjer de kommande veckorna. Runt 12 000 barn och vuxna har nu tillgång till latriner och möjlighet att hämta vatten och att tvätta sig. Som komplement till hälsoprogrammen och som en del av det pågående insatsarbete, har Rädda Barnen också anställt arbetare för att hjälpa till att gräva avloppsdiken i och kring lägren.

Insatser nått 470 000
Rädda Barnens verksamhet för barn och familjer i Haiti har varit igång i tre decennier. Insatsarbetet efter jordbävningen har hittills nått över 470 000 människor.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se