Gå direkt till innehåll
Uttalande från helgens verksamhetskonferens.
Uttalande från helgens verksamhetskonferens.

Pressmeddelande -

Rädda Barnens uppmaning inför valrörelsen: kraftsamla kring tidiga insatser

Under helgen samlades Rädda Barnens medlemsrörelse för verksamhetskonferens i Norrköping. Deltagarna på plats antog följande uttalande:

Rädda Barnen möter dagligen barn som lever i en situation präglad av otrygghet och utsatthet. En vardag som på olika sätt domineras av våld, övergrepp och sociala missförhållanden. Här ser vi hur politiken trots att mycket har gjorts, ändå har mycket kvar att göra. Vi saknar tydliga och långtgående förslag på hur samhället tidigare kan komma in med insatser.

Vi vill peka på samhällets yttersta ansvar för dessa barn – inte bara för att skydda barn som farit illa, begått ett brott eller lever i störst utsatthet utan även arbeta förebyggande och med fokus på skyddsfaktorer i ett barns liv. Idag är revorna i välfärdsnätet alldeles för stora.

Vidare är det ett problem att det sker ingripandebeslut om barns vård, skydd och stöd utan att barn fått vare sig information eller möjlighet att uttala sig. Det är viktigt att barn som är föremål för samhällets insatser har en möjlighet att påverka sin situation.

Vi riktar en skarp uppmaning till statsministerkandidaterna Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M): ägna nästa mandatperiod åt att kraftsamla kring tidiga insatser med ett stärkt barnrättsperspektiv för de barn som lever i allra störst utsatthet.

Rädda Barnen kräver:

  • Tidiga, ändamålsenliga insatser inom socialtjänst, skola, förskola, fritids och kulturverksamhet samt hälso-sjukvården. Centralt är också att myndigheter samverkar och att enskilda insatser sker som en del av en större helhet.
  • Ökad kompetens hos vuxna som möter unga barn kring riskfaktorer för att barn utsätts för våld och försummelse – samt riskfaktorer för att barn utsätter andra för våld.
  • Ett stärkt barnrättsperspektiv genom ökade krav på att barn ska få anpassad information, få komma till tals, få vara delaktiga och ha inflytande över sitt liv.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.