Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen välkomnar nya styrelseledamöter

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2018 12:50 CEST

Rädda Barnens riksstyrelse.

Rädda Barnens riksmöte i Malmö har precis avslutats. Rädda Barnen kan se tillbaka på ett framgångsrikt verksamhetsår med många viktiga resultat för barns rättigheter. Särskilt värt att uppmärksamma är att riksdagen, efter ett långvarigt och envetet påverkansarbete från Rädda Barnen, röstade för att göra barnkonventionen till svensk lag.

Under tre dagar sammanträdde valda ombud från hela landet för att tillsammans staka ut riktningen för Sveriges största barnrättsorganisation. På dagordningen fanns bland annat motionsbehandling och rapporter från den svenska och internationella verksamheten.

Riksmötet valde sex nya styrelseledamöter med ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter. Nyvalda i styrelsen är vice ordförande Ulrica Messing (tidigare riksdagsledamot och statsråd) samt ledamöterna Monica Burman (professor i rättsvetenskap), Anders Ferbe (tidigare ordförande för IF Metall), Per Hedman (barnläkare), Raymond Mankowitz (fd kommunikationsdirektör på McDonalds) och Monica Selin (fd regionråd i Västra Götalandsregionen).

- Vi har haft ett bra och konstruktivt riksmöte. Nu kan vi med ny kraft ta oss an våra fokusområden; barn på flykt och i migration, barn i väpnad konflikt samt inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag, säger Rädda Barnens ordförande Lise Bergh.

- Rädda Barnen har en oerhört stark förankring hos svenska folket och är en del av en global rörelse för barns rättigheter. Som ny styrelseledamot hoppas jag vara med och stärka rösten för barn som lever i utsatta livssituationer runtom i världen. Rädda Barnens medlemmar och medarbetare gör ett fantastiskt arbete, säger Raymond Mankowitz, tidigare bland annat kommunikationsdirektör på McDonalds.

Sedan tidigare består riksstyrelsen av ordförande Lise Bergh samt ledamöterna Cecilia Abrahamsson, Lars Axelsson, Oliwer Karlsson, Petter Martinsson (representerar RBUF), Ingela Schmidt och Madeleine Sultan Sjöqvist.

Under riksmötet avtackades Elisabeth Dahlin som varit Rädda Barnens generalsekreterare i tio år. Från och med den 17 september är hon ny barnombudsman.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube