Gå direkt till innehåll
Sverigechef Ola Mattsson kommenterar beslutet i riksdagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande.
Sverigechef Ola Mattsson kommenterar beslutet i riksdagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen välkomnar beslut om ensamkommmande

Senare i dag röstar riksdagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för en stor grupp ensamkommande. Rädda Barnen välkomnar beslutet men konstaterar samtidigt att det är många som inte omfattas av den nya lagstiftningen.

- Vi är glada idag för de ungdomar som omfattas av lagen, det är ett framsteg att det äntligen erbjuds en möjlighet för den här gruppen som drabbats hårt av långa handläggningstider. Tvärtemot vad som ofta hävdas i debatten så har de inte fått en rättvis och rättssäker process, säger Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson.

Kort bakgrund till dagens beslut:

 • Ärendena för de ensamkommande som kom under 2015 prioriterades bort av Migrationsverket till förmån för mindre komplexa ärenden. Därav blev handläggningstiderna orimligt långa och genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande är 568 dagar (för ensamkommande från Afghanistan 785 dagar).
 • Ungdomarna har under den här tiden hunnit fylla 18 år, om man kom som 16-åring så har man gott och väl hunnit fylla 18 nu. Många av ungdomarna som har åldersbedömts har gjort det vid en tidpunkt när de själva hävdat att de är mycket nära sin 18-årsdag.
 • Systemet för åldersbedömningar är mycket bristfälligt, istället för att göra en sammanvägd bedömning av olika källor har migrationsverket enbart valt att gå på de delar som visar på att ungdomen är över 18 år, detta även i de fall de olika röntgenundersökningarna visat på olika resultat (ett under och ett över 18). Man har inte heller lagt vikt vid ungdomens en berättelse eller andra professionellas bedömningar.
 • De medicinska åldersbedömningarna är inte prövade vetenskapligt och omfattande kritik har riktats mot dem från många olika vetenskapliga håll.
 • Säkerhetssituationen i Afghanistan har successivt blivit sämre, samtidigt som andelen personer som får asyl har minskat. Rimligtvis borde det vara tvärtom.
 • Ämnen


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Bloggen - Barnrättskämpe

  Youtube

  Presskontakt

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
  Carl Lagerqvist

  Carl Lagerqvist

  Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
  Vendela Rundberg

  Vendela Rundberg

  Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33