Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rädda Barnen vädjar till omedelbart stöd till barn och familjer som är strandade vid EU:s gränser vid Belarus

Vi ser just nu en allvarlig situation vid den polsk-belarusiska gränsen där en stor grupp av skyddsbehövande och migranter – inklusive barn – är fast vid gränsen och kämpar med bland annat hypotermi, hunger och utmattning. Medan de politiska diskussionerna pågår sitter barn fast utan möjlighet att återvända eller ta sig vidare, och utan tillräcklig tillgång till mat, vatten, kläder eller nödvändig sjukvård och skydd. Situationen är akut och det räcker inte att fokusera på Belarus agerande, EU måste ta ansvar. Vi vädjar till länder att omedelbart ge nödvändigt stöd till barnen och deras familjer, och låta frivilligorganisationer få adekvat tillgång för att hjälpa till med förnödenheter.

Så kallade ”push backs” tillbaka till Belarus och att personer med rätt att söka asyl ignoreras kan aldrig accepteras. EU måste omedelbart markera mot ageranden i strid med EU-rätten och säkra att barn och deras familjer vid gränsen garanteras sin rätt att söka asyl. Det är oacceptabelt att barn och deras familjer görs till en bricka i en regional konflikt och vi kan aldrig tolerera att barns rättigheter och skyddsbehov ignoreras.

Vi på Rädda barnen fortsätter samla in information, uppmärksamma makthavare och bevaka den politiska utvecklingen tillsammans med våra medarbetare runt om i Europa.

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.