Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen utökar humanitära insatserna i norra Irak

Pressmeddelande -

Rädda Barnen utökar humanitära insatserna i norra Irak

12-åriga Delvin har flytt från Mosul tillsammans med sin lillasyster Reem, 4. Foto: Hedinn Halldorsson/Rädda Barnen

Rädda Barnen ökar nu insatserna i norra Irak genom att avsätta 500 000 kronor för skydd till barn på flykt. Omkring en miljon människor beräknas vara på flykt efter att rebellgruppen ISIS hastigt intagit flera städer i norra Irak.

-  Den kaotiska situationen förvärras timme för timme. Många irakier försöker ta sig till säkerheten i Dohuk och Erbil, men många orkar inte gå hela vägen till gränsen mot de kurdiska provinserna. Rädda Barnen arbetar nu på plats, och runtom i världen, för att så snabbt som möjligt leverera mat, vatten, hygienartiklar och skydd till de mest utsatta, de som har svårast att göra sina behov hörda och svårast att nå. säger Rädda Barnens medarbetare Charlotta Land Al-Hebshi, på plats i Erbil i norra Irak.

Rädda Barnen har också speciella insatser för att se till att barn som förlorat kontakten med föräldrar och anhöriga snabbt kan identifieras och få skydd. Tillsammans med andra organisationer arbetar Rädda Barnen för att få fram förnödenheter under mycket besvärliga och kaotiska omständigheter. Organisationen arbetar också utifrån en beredskap att kunna hantera ett förvärrat scenario med upp till 3 miljoner internflyktingar.

-  Vi sätter också upp trygga barnvänliga platser, både i de flyktingläger som nu byggs men också på andra platser. På det sättet kan barn som varit med om traumatiska händelser få tillgång till lek och specifika skyddsinsatser, säger Charlotta Land Al Hebshi.

Krisen kommer i en region som redan har svårt att härbärgera de 223 000 flyktingar som sedan tidigare kommit från Syrien På grund av den stora omfattningen av hjälpbehovet har Rädda Barnen nu öppnat Katastroffonden och beslutat att avsätta 500 000 kronor för insatserna i norra Irak.

-  Vi hoppas att såväl vi i Sverige som hela det internationella samfundet ser allvarligheten i detta hastigt uppkomna humanitära katastrofläge. För oss inom Rädda Barnen är det ofta en svår avvägning vad vi ska använda våra trots allt begränsade medel till, men i det här fallet är det tämligen självklart att vi snabbt måste samla resurser för att kunna finnas där för så många barn som möjligt, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressansvarig Anders Maxson, 08-698 9098 eller pressjouren 08-698 90 90.


Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.