Gå direkt till innehåll
​Rädda Barnen startar stödlinje för ensamkommande barn

Pressmeddelande -

​Rädda Barnen startar stödlinje för ensamkommande barn

Rädda Barnen startar stödlinje för ensamkommande barn

Många barn kommer ensamma till Sverige just nu. Migrationsverket beräknar att Sverige kommer att ta emot upp till 40 000 ensamkommande barn under 2015. Därför startar Rädda Barnen en stödlinje för att erbjuda stöd och enklare rådgivning. Stödlinjen kommer att erbjuda språken arabiska, dari och engelska till en början.

Inledningsvis kommer stödlinjen att bemannas av anställd personal men även frivilliga kommer att rekryteras till stödlinjen och förhoppningen är att med tiden kunna erbjuda fler språk. Ensamkommande barn saknar ofta relevant information om var de kan vända sig med olika frågor, någon att prata med och få stöd.

-Alla barn som kommer ensamma till Sverige har ett stort behov av ett emotionellt mottagande och att ha människor att vända sig till som lyssnar på dem. När barnen som kommer dessutom blir allt yngre så blir det behovet ännu större och där måste vi som viktiga vuxna runt de här barnen försöka underlätta för dem , säger Ola Mattsson, programchef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

Stödlinjen är en av flera insatser som Rädda Barnen gör för att ge barn på flykt möjligheten att landa tryggt. Vidare kommer satsningar på barnvänliga platser och breda utbildningsinsatser som fokuserar på hur man bemöter barn.

- Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn på flykt. Vi har välutvecklade metoder och vet vilka behov barn på flykt har. Därför är det självklart att vi så långt som möjligt ska dela med oss av denna erfarenhet. Vi har redan i dag såväl stationära som mobila barntrygga platser på plats i Trelleborg och Malmö, säger Ola Mattsson.

-Vi kommer inom kort att starta ett omfattande utbildningsprogram för människor som möter barn på flykt i första ledet, säger Ola Mattsson.

Stödlinjen startar den 25 november och kommer att vara öppen mellan 15 till 18 varje dag.Telefonnumret till stödlinjen är 0200 – 77 88 20. Barnen som ringer kan vara anonyma och samtalet är gratis.

Fakta: Save the Children helpline

Telefonnummer: 0200 – 77 88 20
Startar: 25 november 2015.
Öppettider: Vardagar mellan klockan 15:00 – 18:00
Språk: Engelska, dari och arabiska.
Barnen kan vara anonyma och samtalet är gratis.

För mer information och intervju med Ola Mattsson, kontakta Rädda Barnens pressavdelning på
08 698 9098.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare för svenska frågor 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare för internationella frågor 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.