Gå direkt till innehåll
Juan Pablo, 12, från Venezuela sitter och ler vid sin skolbänk.
Juan Pablo, 12, från Venezuela sitter och ler vid sin skolbänk.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen släpper nya siffror om världens skolstängningar: Världens skolelever har förlorat en tredjedel av ett skolår

Den snabba spridningen av Covid-19 har tvingat skolor att stänga för över en miljard barn. För första gången i vår moderna historia hotas utbildningen för en hel generation. Idag släpper Rädda Barnen nya siffror som bl. a visar hur många skoldagar barnen har förlorat sedan smittspridningen inleddes.

Barn världen över har i genomsnitt förlorat 74 skoldagar p g a skolstängningar. Det är mer än en tredjedel av ett skolår ( baserat på att 1 skolår är 190 dagar). 112 miljarder dagar totalt. När det nådde en topp av skolstängningar gick 91 procent av världens skolbarn inte i skolan.

Vi står alltså inför en akut skolkris och det är de fattigaste barnen som drabbas hårdast. Det säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen:

- Ja, det är tydligt att det är de mest marginaliserade barnen som drabbas hårdast av skolstängningarna. Ett exempel är att barn som lever i låginkomstländer, inte alltid har tillgång till internet hemma eller i sin närhet. Det är helt enkelt inte möjligt med distansundervisning. Vi har siffror som visar att mindre än 1% av barn i fattiga hushåll har tillgång till internet.

  I tidigare kriser har Rädda Barnen sett att ju längre barn är borta från skolan, desto större är risken att de inte kommer tillbaka, och beräknar att 9,7 miljoner barn aldrig kommer att återvända till skolan. Detta kan t ex bero på att barnen börjar arbeta och fortsätter med det även när skolan öppnar igen.

  Under pandemin har många familjer med knappa inkomster sjunkit ner i en ännu djupare fattigdom. De har, p g a smittspridningens olika konsekvenser, blivit av med jobbet eller har inte möjlighet att vara på jobbet. Då är barnen tvungna att ta ett jobb för att familjen ska få in en inkomst. Ofta är det enkla men tunga arbeten barnen får utföra, tex på byggen eller i gruvor, berättar Helena Thybell.

  Barnäktenskap och tonårsgraviditeter har också ökat under pandemin i och med skolstängningarna, och beräkningar visar att så många som 2,5 miljoner flickor riskerar att giftas bort under en 5 års period.

  Rädda Barnen arbetar hårt för att världens barn ska få den undervisning som de riskerar att gå miste om. Här följer några exempel på aktiviteter som genomförs beroende på lokala förutsättningar och behov:

  • Förser barn med studiematerial anpassat till distansundervisning.
  • Samarbetar med regeringar och skolor, och ger undervisning via t ex mobil, sociala medier, appar och radio.
  • Ser till att barn får de måltider som de annars skulle ha fått i skolan.
  • Ger vägledning till föräldrar i hur de ska stötta barnen i deras distansundervisning.

  - Nu uppmanar vi världens regeringar att agera. En åtgärd är att ge ekonomiskt stöd i form av kontanter till världens fattigaste familjer. Då har de större ekonomiska möjligheter att hålla sina barn friska och skicka dem till skolan, avslutar Helena Thybell.

  Ämnen

  Kategorier


  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

  Följ oss på:

  Twitter

  Facebook

  Kontakter

  Rädda Barnens pressjour

  Rädda Barnens pressjour

  Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
  Anne Thorngren

  Anne Thorngren

  Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
  Åsa Runström Awad

  Åsa Runström Awad

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
  Oskar Kollberg

  Oskar Kollberg

  Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

  Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

  -som respekterar och värdesätter varje barn.
  -som lyssnar till – och lär av – barn
  -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.