Gå direkt till innehåll
Pekboken "Mina första ord" är inte avsedd för barn utan har tagits fram för att illustrera hur en barndom i konfliktområden kan se ut.
Pekboken "Mina första ord" är inte avsedd för barn utan har tagits fram för att illustrera hur en barndom i konfliktområden kan se ut.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen skickar pekbok till statsministern

Idag lanserar Rädda Barnen pekboken ”Mina första ord” med adress till ett stort antal politiker och makthavare i Sverige. Bland mottagarna finns ledamöter i riksdagen, ministrar i regeringen samt statsministern. Pekboken är inte avsedd för barn utan har tagits fram för att illustrera hur en barndom i konfliktområden kan se ut.

Pekboken baseras på Rädda Barnens rapport ”War on Children” som visar en dramatisk ökning av antalet barn i världen som drabbas. Rapporten konstaterar att det totala antalet barn som drabbas av krig och konflikter ökat med 75 procent sedan 1990-talets början.

- Minst 357 miljoner barn – fler än någonsin tidigare – lever i nära anslutning till väpnade konflikter. Vi behöver stärka det internationella samfundets ansvar så att de som begår brott mot barn ställs till svars, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Drivande krafter bakom utvecklingen är en tilltagande brist på respekt för krigets lagar samt ett eskalerande och ett allt gränslösare våld i länder som Syrien, Sydsudan, Jemen och Afghanistan. Urbanisering är också en faktor. När människor flyttat in i de stora städerna har kriget följt efter.

- När vi pratar migrations- och flyktingpolitik i dag så glömmer vi bort varför människor flyr. Pekboken är en påminnelse om varför barnfamiljer försöker lämna krigs- och konfliktområden och de referensramar barn växer upp med, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

I dag finns slagfälten på städernas gator och torg i tätbefolkade miljöer. Ofta används sprängämnen och vapen som har potential att skada väldigt många. Det betyder att fler barn drabbas.

- Vi på Rädda Barnen möter dessa barn i konfliktområden, vi möter barn som befinner sig på flyktvägarna i Europa och vi möter barn här i Sverige vars uppväxt har präglats av ord såsom ”ta skydd”, ”akta er för kulorna” eller ”nu kommer planen”. Varje dag i 99 år har vi mött dessa barn och gjort allt för att deras röster ska få höras, säger Elisabeth Dahlin.

”Mina första ord” är framtagen i samarbete med kommunikationsbyrån Uncle Unicorn och kommer att användas under det kommande året för att bilda opinion kring barns utsatthet i krig och konflikt.

I samband med att pekboken lanseras arrangeras ett seminarium tillsammans med Folk och Försvar på Medelhavsmuseet i Stockholm. Mer information finns på länken nedan.

http://folkochforsvar.se/event/barns-utsatthet-i-vaepnade-konflikter-vad-goer-sverige.html

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material