Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen öppnar Katastroffonden för översvämningarna på Balkan

Pressmeddelande -

Rädda Barnen öppnar Katastroffonden för översvämningarna på Balkan

Efter den värsta naturkatastrof som drabbat Bosnien-Hercegovina och Serbien trappar nu Rädda Barnen upp insatserna i de översvämmade områdena. I ett första skede avsätts 700 000 ur Rädda Barnens Katastroffond, som ska användas för insatser i bland annat Sarajevo, Banja Luka, Tuzla och Belgrad.

- Flera städer och byar har förvandlats till oigenkännlighet, allt är täckt av lera, träd, och skräp. Det finns risk för att infektioner och smittsamma sjukdomar nu ökar i området, säger Ahmed Pjano, Rädda Barnens programdirektör för nordvästra Balkan. 
 
Rädda Barnen finns på plats i bägge de drabbade länderna och arbetar med att ta hand om alla de tusentals familjer som evakuerats och nu är i stort behov av mat och hygienartiklar. Rädda Barnen kommer också att upprätta trygga barnvänliga platser där barn som inte längre har någon skola att gå till kan få en känsla av vardag trots översvämningskatastrofen. Hundratusentals människor har i nuläget inte tillgång till rent vatten. Uppskattningsvis två miljoner människor är drabbade, varav mer än 500 000 barn. De långsiktiga konsekvenserna av katastrofen är alarmerande.

- Det är en region som fortfarande håller på att repa sig från kriget på 90-talet där alltför många barn fick sin barndom sargad. Översvämningarna gör att år av utveckling bokstavligen spolas bort. Därför är det oerhört viktigt att vi och andra aktörer i det internationella samfundet direkt agerar på detta, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.
 
En grupp som riskerar att drabbas extra hårt av översvämningarna är de romska barnen som ofta redan lever på marginalen och är utsatta för diskrimination. Rädda Barnen bedriver sedan tidigare flera projekt för att göra det möjligt för romerna att integreras bättre i samhället.  I flera av de värst drabbade byarna finns stora grupper romska barn och unga, och Rädda Barnen kommer särskilt att se till att de inte blir förbisedda i katastrofarbetet.

Rädda Barnen intensifierar nu också arbetet med att samla in pengar till Katastroffonden för att utifrån behov kunna ge mer stöd till de drabbade barnen och deras familjer. 

Sms:a HJÄLP75 till 72911 för att skänka 75 kr.

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.