Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen och IKEA Foundation samarbetar om snabb katastrofhjälp

Pressmeddelande -

Rädda Barnen och IKEA Foundation samarbetar om snabb katastrofhjälp

I ett unikt samarbete med IKEA Foundation kan Rädda Barnen nu inom 24 timmar få tillgång till extra medel att använda i en katastrofsituation där det snabbt behövs  en humanitär insats. Avtalet är det första i sitt slag som Rädda Barnen tecknar med en aktör från näringslivet, och samarbetet omfattar initialt totalt 10,9 miljoner kronor. Samarbetet tillkännages på fredagen i samband med UN Global Compact Leaders Summit i New York.

När en katastrof inträffar, eller när stora humanitära behov uppstår på kort tid, garanterar IKEA Foundation att inom 24 timmar godkänna en begäran från Rädda Barnen om ekonomiskt stöd för att inleda en insats. Detta stärker Rädda Barnen som internationell humanitär aktör och gör det möjligt att snabbt och flexibelt svara på humanitära behov.

Det kan vara helt avgörande hur snabbt en humanitär hjälpinsats kommer på plats för hur framgångsrik insatsen är. Det är en utmaning att på kort tid kunna avsätta resurser om en humanitär kris förvärras dramatiskt eller om en katastrof inträffar. Genom samarbetet med IKEA Foundation stärker vi  vår förmåga att snabbt svara på de mest utsatta barnens behov i katstrofsituationer. Detta är inte minst viktigt i ljuset av det som händer i Syrien just nu,  säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.

I samband med att katstrofer inträffar, vare sig det är naturkatastrofer eller krig och konflikter, är det ofta mycket svårt att i ett initialt läge göra uppskattningar av vilka behov som finns. Genom det innovativa samarbetet med IKEA Foundation får Rädda Barnen inte bara tillgång till extra resurser, utan får också resurserna vid den kritiska tidpunkt när katastrofen precis inträffat. 

Avtalet innebär att Rädda Barnen med mycket kort varsel  - det handlar om timmar - kan skicka personal till katastrofområden. På det sättet försäkrar vi oss om att barn som tvingats uppleva traumatiska händelser får sina rättigheter tillvaratagna på bästa sätt, säger Per Heggenes, vd för IKEA Foundation.

Rädda Barnen har i det internationella arbetet ett dubbelt uppdrag, dels att verka långsiktigt för att stärka barns rättigheter och förbättra barns levnadsförhållanden, dels att arbeta med humanitära insatser i katastrofer där barn ofta lever i extra utsatthet. Rädda Barnen genomför för närvarande 56 humanitära insatser i 33 olika länder.

För mer information eller intervju med Elisabeth Dahlin, kontakta Anders Maxson, pressansvarig Rädda Barnen, 08-698 90 98, anders.maxson@rb.se


Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33