Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen och Ericsson samarbetar i humanitära insatser

Pressmeddelande -

Rädda Barnen och Ericsson samarbetar i humanitära insatser

foto:Rob Holden/Rädda Barnen, Sydsudan

Ericsson kommer att ge stöd till Rädda Barnens humanitära insatser, bland annat genom att förse organisationen med telekommunikationsutrustning. Ett samarbetsavtal mellan Rädda Barnen och Ericssons enhet för katastrofhjälp, Ericsson Response, gör att Rädda Barnen kommer att kunna agera snabbare och bättre när det inträffar stora katastrofer. 

 -  Vi tror starkt på det här nya sättet att arbeta. Det här samarbetet kommer att göra skillnad för oss i vårt fältarbete, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin. 

ICT (Information and Communications Technology) spelar en allt större roll i humanitära insatser, där effektiva och säkra kommunikationer kan bidra till att rädda liv. Ericsson kommer att stödja Rädda Barnens insatser bland annat genom att:

  • Föreslå och förse organisationen med telekommunikationslösningar. 
  • Bidra till att förbättra beredskapen vid hastigt uppkomna katastroflägen 
  • Vara beredda att avdela personal och tekniska resurser i humanitära insatser när Rädda Barnen begär det.
  • Bidra med utbildning för Rädda Barnens personal
  • Samarbeta i utvecklingen av Rädda Barnens humanitära insatser

 -  Till att börja med ska det här samarbetet pågå i tre år, men vi ser redan nu att det finns potential att utveckla det ytterligare. Vi hoppas kunna hitta samarbetsformer även när det gäller insatser som inte uppkommer hastigt utan är mer komplexa och utdragna, säger Elisabeth Dahlin.


Ericsson Response bildades år 2000, när medarbetare på Ericsson uttryckte en önskan att få använda sina tekniska kunskaper och erfarenheter till hjälpinsatser i samband med katastrofer. Sedan dess har flera hundra anställda runt om i världen deltagit i olika katastrofinsatser.

För mer information kontakta pressansvarig på Rädda Barnen, Anders Maxson 08-698 90 98, anders.maxson@rb.se

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33