Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin

Pressmeddelande -

Rädda Barnen lyfter arbete med våldsutsatta barn på globalt toppmöte

14-15 februari bjuder Socialdepartementet in till ett angeläget möte för att uppmana till kraftfulla och effektiva lösningar för att skydda barn mot våld. Medarrangör är det det Globala partnerskapet för att stoppa våld mot barn (GPVAC) och WeProtect Global Alliance. Rädda Barnen är medlemmar i GPVAC och Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin är tillförordnad ordförande i dess styrelse. Mötet är en viktig milstolpe för att nå de hållbara målen i Agenda 2030.

Medverkar gör bl. a hennes majestät drottningen, statsminister Stefan Löfven, FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed och barnminister Åsa Regnér.

Elisabeth Dahlin finns med på talarlistan och deltar i flera debatter och seminarier under dagen, och menar att lösningar finns, men behöver prioriteras högre av makthavare i världen. Att arbeta nära de som utsätts är också avgörande för att åstadkomma en förändring, och Rädda Barnen involverar därför barnen i arbetet och ser till att deras röster och erfarenheter påverkar besluten.

- Vi har idag många av svaren på hur vi ska stoppa våldet mot barn, men globalt måste vi, tillsammans med barn, lokalsamhällen, företag och politiker kraftsamla, för att regeringar ska se frågan som en topprioritering. Det är på det viset vi skapar en långsiktig och positiv förändring i utsatta barns liv. Frågan måste ta mycket större plats på den politiska agendan, förklarar Elisabeth Dahlin.

Syftet med mötet är framförallt att dela viktiga erfarenheter och hitta verkningsfulla lösningar som leder till förändring. Under sammankomsten kommer varje land att dela med sig av ett framgångsrikt projekt för att motverka våld eller stötta utsatta barn. Rädda Barnen står för det svenska bidraget som handlar om Traumafokuserad KBT, en behandlingsmetod för att hjälpa barn och unga med posttraumatisk stress.

Samtidigt som många tuffa utmaningar lyfts fram under mötet, menar Elisabeth Dahlin att hon sett flera framsteg under de tio år hon verkat som generalsekreterare för Rädda Barnen.

- År 2006 var det exempelvis bara 16 stater som hade förbjudit barnaga, idag är det 53. Men utmaningar kvarstår, och där har civilsamhället ett fortsatt viktigt arbete att göra. Vi räknar med att utvecklingen fortsätter att gå i rätt riktning de kommande åren, avslutar Elisabeth Dahlin.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33