Gå direkt till innehåll
Majad är 18 månader och på bilden mäts hans  arm för att se om han är undernärd.
Majad är 18 månader och på bilden mäts hans arm för att se om han är undernärd.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen larmar om den största svältkatastrofen i modern tid: Över 5 miljoner barn riskerar att drabbas av svält

Rädda Barnen efterlyser omedelbara åtgärder för att förhindra att hundratusentals barn dör av hunger.

Rädda Barnen uppskattar att 5,7 miljoner barn under fem år befinner sig på randen till svält. Ytterligare 13 miljoner barn under 18 år upplever akut hunger.

Sedan pandemin startade ser vi en kraftig tillbakagång i utvecklingen. För första gången på decennier är fler barn undernärda och får för lite att äta, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

En dödlig kombination av det som benämns som de tre C:na (covid-19, conflict, climate change) har drivit hunger och undernäring till rekordhöga nivåer.

De länder som är hårdast drabbade är :Afghanistan, Burkina Faso, Kongo, Etiopien, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien, Venezuela och Jemen.

I Syrien har ökningen varit störst. Mellan 2019 och slutet av 2020, steg hungernivån med 56 procent. Två av tre personer behöver nu hjälp med att få mat för dagen.

Hasna *, 23, är mamma och internflykting i Syrien, sedan hon tvingades fly från sitt hem i nordöstra delen av landet. Hon och hennes 18 månader gamla son Majad * är båda undernärda. Såhär beskriver hon situationen:

”Ibland, när jag ammar min son, räcker inte mjölken. Jag ger honom därför lite ris eller bulgur. Det finns inget annat jag kan mata honom med. ”

”När jag började se att hans hälsa blev dålig, gick jag till sjukvårdspersonalen som finns i flyktinglägret. De mätte hans arm och sa att han led av undernäring. De mätte också min arm och sa att jag var undernärd. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag gick bara tillbaka till tältet och började gråta. ”

- Faktorer som stormar, översvämningar, torka, krig och pandemi, har gett en negativ påverkan på skördar, boskap, livsmedelspriser och människors försörjning. Men i dagens värld, där det finns tillräckligt med mat för alla om vi fördelar det rättvist, är det fruktansvärt att miljoner människor befinner sig i undernäring och svält. Vi har möjlighet att rädda många av dessa barn och deras familjer, men vi måste agera nu, fortsätter Cecilia Chatterjee-Martinsen.

För att förhindra att katastrofen utvecklas ytterligare, har Rädda Barnen startat den största insamlingen i Rädda Barnens historia. Målet att samla in 130 miljoner dollar (1,1 miljarder SEK) under de kommande månaderna.

I alla kriser så även i denna, är barn alltid de mest utsatta. Utan näringsrik mat kan barn inte utvecklas som de ska. De löper en högre risk för akut undernäring, som kan leda till dödsfall eller oåterkalleliga skador på barns fysiska och kognitiva utveckling.

Rädda Barnen uppmanar nu regeringar världen över att finansiera insatser för att minska näringsbristen hos barn, samt finansiera behandling av akut undernäring.

- Men för att verkligen stoppa den globala hungerkrisen, behöver det internationella samfundet ta itu med de grundläggande orsakerna till matbristen. Att mildra de värsta effekterna av Covid-19 är bara en del av lösningen. Endast genom att sätta stopp för dödliga konflikter, minska klimatförändringars påverkan och bygga mer motståndskraftiga samhällen, kommer vi att kunna säkerställa att det blir en positiv utveckling igen, avlutar Cecilia Chatterjee-Martinsen.

*Namnen är fingerade.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.