Gå direkt till innehåll
Studenter utanför en skola i West Sumba, Indonesien.
Studenter utanför en skola i West Sumba, Indonesien.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen lanserar nya siffror: Barn har det bättre idag än för 20 år sen

År 2019 har 280 miljoner barn det bättre än år 2000, och i en rankning mellan olika länder hamnar svenska barn i topp. Men fortfarande växer 1 av 4 barn upp i en enorm otrygghet, och barn i konflikt är de som drabbas hårdast. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen.

Fler barn än någonsin i modern tid har chans att växa upp friska, utbildade och trygga. Det visar Rädda Barnens senaste Global Childhood report. Rapporten som utkommer årligen, utvärderar barns tillgång till vård, utbildning, näring och skydd mot förtryck i 176 länder.

Årets rapport, som lanseras i samband med Internationella barndagen den 1 juni, visar att världen har gjort anmärkningsvärda framsteg när det gäller att skapa trygga uppväxtmiljöer. Detta tack vare starkt politiskt ledarskap i flera länder, sociala program kring barnfrågor som implementerats, samt att fler och fler av FN:s millennium mål efterlevs (United Nations Millenium Development Goals).

År 2000 gick cirka 970 miljoner unga miste om sin barndom. Detta på grund av händelser som totalt förändrade deras liv. Exempel på sådana händelser var barnäktenskap, barn- eller tonårsgraviditeter, avbruten skolgång, sjukdomar, undernäring eller dödsfall kopplade till våld. År 2019 har siffran minskat till 690 miljoner.Tillsammans står Kina och Indien för mer än hälften av nedgången.

Rapporten innehåller också End of childhood index, som visar hur stor risk det är att barn i olika länder får sin barndom avslutad. I indexet rankas de 176 länderna utifrån hur pass väl barndomen är skyddad alternativt hotad. Indexet visar att omständigheterna för barn har förbättrats i 173 av 176 länder sedan år 2000.

Det innebär idag att:

  • 4,4 miljoner färre barn dör per år
  • 130 miljoner fler barn går i skolan
  • 94 miljoner färre barn arbetar
  • 11 miljoner färre flickor tvingas till äktenskap
  • 12 000 färre barn tar sitt liv varje år
  • Det är 3 miljoner färre tonårsfödslar per år

Sverige kommer på andra plats i rankningen och Singapore toppar. Sverige har likt många andra länder förbättrat sina siffror under de senaste två decennierna. Bland världens fattigaste länder har Sierra Leone gjort de största framstegen, följt av Rwanda, Etiopien och Niger.

Framstegen för de tre länderna beror bl. a på att:

  • Sedan det rwandiska folkmordet för 25 år sedan, har antalet barn som dör före 5 års ålder minskat med 79 procent. Många fler barn går i skolan och många färre barn är gifta före 18 års ålder. Rwanda har också färre i barnarbete och barn som begår självmord har minskat till hälften sedan år 2000.
  • I Sierra Leone har siffran för människor på flykt minskat med 99 procent.1 av 5 flydde år 2000. Idag är det 1 på 700 . 
  •  I Etiopien har tonårsfödslarna minskat med 41 procent, självmorden bland unga har minskat med 30 procent och en halvering har skett av barndödlighet, skolavhopp och barnäktenskap.
  •  I relativa termer har Niger haft störst framgång av alla länderna i rankningen. Barn som dör innan sin femte födelsedag har t ex sjunkit med 62 procent de senaste 20 åren. Niger har fortfarande en lång väg att gå, men deras långsiktiga satsningar under åren pekar på en ljusare framtid för många av Nigers barn.

Centralafrikanska republiken rankas sist, tillsammans med Niger och Chad. I dessa länder är barndomen således mest hotad. Av de parametrar som undersöks i rapporten, är barn som drabbas av konflikter det enda parametern som ökar. 30,5 miljoner fler barn flyr idag från krig än för 20 år sedan och 1 av 5 barn växer upp i en konfliktzon.

Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen kommenterar rapporten:

”Världens barn är idag friskare och bättre utbildade än någonsin tidigare. Trots detta fortsätter miljoner barn att gå miste om sin barndom. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att nå varje barn, så att alla får den barndom de har rätt till. Regeringar måste ha större fokus på barnen och göra fler investeringar för dem. På det sättet kan vi ge varje barn den bästa möjliga starten i livet. ”

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.