Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen lanserar ny rapport: Nästan 1 av 5 barn lever i krigszon

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2019 00:01 CET

Idag lanserar Rädda Barnen rapporten ”Stop the war on children” som handlar om att allt fler barn lever i ett konfliktområde och vad som kan göras för att skydda dem.

Att skydda barn som befinner sig i krig, är en av de största globala utmaningarna i vår tid. Om vi tittar på de senaste 20 åren lever fler barn i krig än någonsin förut, och de faller offer för omständigheter som indirekt har med konflikterna att göra. Attacker förstör vägar och sjukhus. Hjälpsändningar når inte barnen med mat och hygienartiklar, och barnen får inte tillgång till den sjukvård som de behöver.

Rapporten ”Stop the war on children” lanseras idag i samband med säkerhetskonferensen i München, och innehåller en omfattande sammanställning av statistik och fakta om barn som befinner sig i krig.

Här följer några av rapportens slutsatser:

  • År 2017 lever nästan 1 av 5 barn i ett krigsdrabbat område (420 miljoner barn).
  • Mellan år 2013 och 2017 har över 100 000 bebisar dött årligen i sviterna av krig.
  • De krig som avses förs i 10 specifika länder som således är de mest drabbade i världen av konflikter. Dessa länder är: Afghanistan, Jemen, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Kongo, Syrien, Irak, Mali, Nigeria and Somalia.
  • Över 550 000 bebisar har dött på 5 år, och dödssiffran når 870 000 barn när alla barn under 5 år inkluderas.
  • Jämförelsevis och under samma 5-årsperiod, dödades 175 000 soldater i de nämnda konflikterna.

Några av orsakerna till att fler barn lever i krigsdrabbade områden, beror på att parterna oftare drabbas samman i boendemiljöer, att attackerna många gånger utförs av civila, samt att internationella överenskommelser inte efterlevs. Det finns sällan ett markerat slagfält, utan attackerna sker slumpvis på platser i närheten av skolor och hem. Dessutom är konflikterna ofta utdragna. Som exempel har kriget i Syrien nu pågått längre än andra världskriget.

I många fall är barnen specifika målgrupper i konflikterna. Barn rekryteras till stridande parter för att bli soldater, angrips sexuellt som en del av krigsföringen eller blir kidnappade för olika ändamål.

- Rapporten visar att på det sätt som krig förs idag, skapas större lidande hos barn än tidigare i modern tid. Det är förfärande att utvecklingen rör sig bakåt gällande grundläggande principer som att barn och andra civila aldrig ska vara måltavlor i krig, säger Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen.

I rapporten ger Rädda Barnen 20 rekommendationer till regeringar och världssamfundet om hur barn ska skyddas.

- När det sker krigsförbrytelser måste världssamfundet visa att det inte tolereras, och ställa ansvariga till svars. Och för de barn vars liv är förstört, måste vi göra allt för att skydda dem mot framtida skada, och hjälpa dem att bygga upp deras framtid, säger Lena Ingelstam.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bifogade filer

PDF-dokument