Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kritiska till regeringsförslag att drogtesta unga

- Det kränker barnens rätt och integritet och kan få motsatt effekt.
Så säger Karin Blomberg, expert på Rädda Barnen för frågor som rör våld och barn, om regeringens förslag om att unga under 15 år ska kunna drogtestas utan föräldrars medgivande.

Enligt justitieminister Beatrice Ask är syftet med regeringens proposition att man snabbt ska kunna sätta in insatser mot missbrukande unga. Förslaget fick tidigare kritik av Lagrådet som anser det vara en alltför stor integritetskränkning att tvingas lämna urinprov för ett så lindrigt brott.
Rädda Barnen går på samma linje och menar att förslaget kränker barns rätt till integritet. Det kan också göra det svårare att nå ett barn i riskzonen.
– Följderna kan bli att man undergräver barns förtroende för vuxenvälden om man tar de här proven. Jag tycker att man ska satsa mer på samtal, dialog och upplysningsarbete – förebyggande insatser inom socialtjänst och skola, säger Karin Blomberg.

Tvång för förebyggande ingen bra väg
I yttrandet över betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) gav Rädda Barnen sitt stöd till utredningens förslag om att kunna genomföra polisutredning när barn misstänks ha begått ett särskilt allvarligt brott. Rädda Barnen betonade statens ansvar för att motverka att barn begår brott och förespråkade tidiga samordnade insatser med barnets bästa i fokus, samt att socialtjänsten ges de resurser som krävs för att möta ungas behov. 
I yttrandet påpekade Rädda Barnen att det kan finnas enstaka situationer, i fall av särskilt allvarlig brottslighet eller misstanke om narkotikabruk, där provtagning kan vara befogad som en sista utväg.
Men tvångsvisa provtagningar som en förebyggande insats är ingen bra väg, menar Karin Blomberg. Provtagningarna kan uppfattas som starkt integritetskränkande och det måste därför göras en noggrann avvägning mellan den skada som kan orsakas och det intresse besiktningen ska skydda.

Miljön tillräcklig signal
I de situationer där regeringen vill drogtesta, till exempel om en person under 15 upptäcks i en knarkarkvart, är den miljön i sig en tillräcklig signal för att det finns anledning att oroa sig för barnet, påpekar Karin Blomberg.
– Även om ett urinprov är negativt visar en sådan situation att barnet kan vara i behov av samhälleligt stöd, vilket bör utredas inom socialtjänsten som också har möjlighet att ta kontakt med föräldrar och övrigt nätverk.

Vill kunna kroppsbesiktiga
Propositionen vill också göra det möjligt att kroppsbesiktiga barn under 15 år om det är ”av synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet”. Enligt Rädda Barnens mening är kroppsbesiktning i form av undersökning av människokroppens yttre och inre, en väsentligt mer integritetskränkande åtgärd och bör överhuvudtaget inte tillåtas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2010.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30