Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kritiserar regeringens förslag om ensamkommande flyktingbarn

Regeringen vill att ensamma flyktingbarn som kommer till Sverige och söker asyl ska kunna skickas tillbaka till sina hemländer för att bo på speciella barnhem som bekostas av Sverige. Syftet med det nya förslaget är att underlätta att barnet återförenas med sina föräldrar, enligt migrationsminister Tobias Billström.
Rädda Barnen anser att det är ett ogenomtänkt och verkningslöst förslag. Det är en mycket liten andel av de ensamkommande som får stanna på grund av att det saknas anhöriga i hemlandet. Migrationsverket ska så snart det är möjligt försöka hitta familjemedlemmar till ensamkommande barn. Vi menar att Migrationsverket inte tillräckligt utreder om ett ensamkommande barn kommer att få tillfredsställande omvårdnad vid ett återvändande till hemlandet. En noggrann utredning av ensamkommande barns möjlighet tillfredsställande omvårdnad i hemlandet måste göras innan beslut fattas, det vill säga inte först på verkställighetsstadiet.

Att en utredning sker innan beslut fattas är avgörande för att myndigheterna ska kunna bedöma vad som är barnets bästa och om barnet vid ett återvändande kan antas ta bestående skada i sin psykosociala utveckling. Vi anser att fokus borde ligga på denna fråga samt frågan om mottagandet av de ensamkommande barnen. Förslaget om särskilda omsorgscenter är ett förslag som verkar ha kommit till för att tillmötesgå främlingsfientliga krafter. Vi är djupt oroade över detta. De ensamkommande barnen i Sverige kommer främst från Afghanistan, Irak och Somalia. Säkerhetsläget i flera av dessa länder har på senare tid försämrats. Vi undrar hur svenska staten ska kunna garantera säkerheten på dessa omsorgscenter. Vi befarar också att människor som är ute efter att på olika sätt utnyttja och exploatera de här redan utsatta barnen kommer att söka sig till dessa center.
Läs mer om: ensamkommande flyktingbarn, tobias billström, asyl, barnhem, migrationsverket

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30