Gå direkt till innehåll
Tala, 9 år och från Syrien, tvättar sina händer för att minska risken för virusspridning.
Tala, 9 år och från Syrien, tvättar sina händer för att minska risken för virusspridning.

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kraftsamlar för att skydda världens barn från covid-19 – lanserar sin största internationella appell någonsin

I det akuta läge som råder och för att rädda miljoner barns liv, kraftsamlar nu den globala Rädda Barnen-rörelsen för att samla in motsvarande en miljard kronor till insatser världen över.

Vi upplever just nu ett allvarligt hot mot vår hälsa och säkerhet. Rädda Barnen varnar för att virusspridningen kommer att riskera många barns hälsa samt barns möjlighet till utbildning. På grund av dessa anledningar, skapar vi nu den största appellen i vår 100-åriga historia.

Sedan utbrottets start arbetar Rädda Barnen hårt att möta de behov som finns världen över, för att minska effekterna av virusets spridning. Den senaste tiden har vi sett hur covid-19 sprids snabbt i länder med lägre inkomster. Bara i Afrika förväntas man nå 10 000 fall denna vecka. Om vi inte agerar snabbt riskerar tre miljoner människor dö i södra Asien och Afrika söder om Sahara.

Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, säger:

“Vi har alla sett de allvarliga konsekvenser som följt virusutbrottet, båda här hemma och utomlands. Viruset sprider sig nu till världens fattigaste länder. Här raseras redan bräckliga hälsosystem, och riskerna för att barn inte ska få behandling för t ex malaria, lunginflammation eller undernäring, blir ännu större. Viruset kommer även att lämna många barn utan vårdgivare och utan möjlighet till skolgång . Vi har kort tid på oss att agera. Hur snabbt vi agerar kommer att avgöra hur många liv vi kan rädda.”

Med de insamlade medlen kommer Rädda Barnen att stärka befintliga insatser, så att verksamheterna inte drabbas av viruset. Men framförallt ska medlen hjälpa att skydda de barn i de länder som är mest virusdrabbade. Det är barn som lever i fattigdom, barn i migration samt barn som lever på flykt och i krig. Rent konkret innebär insatserna ökat stöd till nationell sjukvård, finansiell hjälp till familjer med inkomstbortfall orsakat av karantän samt att verka för att barn får fortsätta att gå i skolan.

Ali *, 14 år, kommer från en by i södra Idlib, Syrien. I över två månader har han och hans familj varit på flykt sedan deras by attackerades. Så här säger han:

”Vi är vana vid kriget nu. När det sker en attack i närheten, gömmer vi oss i grottorna. Men viruset kan vi inte gömma oss från. ”

Rädda Barnen varnar för att den yngre generationen kommer att påverkas djupt av utbrottet. Det är redan ca 1,5 miljarder barn och ungdomar som inte går i skolan, och varje dag som skolan håller stängd minskar chanserna för att komma tillbaka. I många av världens fattigaste länder kan barn tvingas att arbeta och flickor i tonåren tvingas att giftas bort. Barn som utsätts för våld i hemmet och samtidigt inte får gå i skolan, tillbringar nu mer tid hemma och deras utsatthet ökar.

Under de senaste veckorna har Rädda Barnen lanserat insatser mot covid-19, på de platser där vi redan finns globalt. I flyktinglägren för rohingyer samt andra utsatta samhällen i Bangladesh, levererar vi viktig utrustning till hälso- och sjukvårdspersonal, hygienfaciliteter, ger finansiellt stöd till fattiga hushåll samt sprider information till familjer om hur de ska skydda sig mot viruset.

I Jemen sprider vi medvetenhet om förebyggande åtgärder som handtvätt och hygien. Rädda Barnen har nyligen utbildat volontärer och hälso- och sjukvårdspersonal, för att de ska sprida information vidare till lokala samhällen och hälsokliniker.

Globalt samarbetar vi just nu med en halv miljon yrkesamma inom vården i 44 länder. Vårt mål är att under de kommande sex månaderna utbilda ytterligare 100 000 personer inom sjukvård. Vi dessa insatser kommer vi att samarbeta med lokala samhällen, både för att utbilda men också för att leverera skyddsutrustning. På det sättet kan förebyggande åtgärder skärpas, och sjukdomsfall kan identifieras tidigt.


*Namnen är fingerade

För att stödja Rädda Barnens internationella apell för covid-19, klicka här.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33