Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kraftsamlar för att hjälpa 500 000 människor i Filippinerna

Pressmeddelande -

Rädda Barnen kraftsamlar för att hjälpa 500 000 människor i Filippinerna

Hjälpinsatsen i Filippinerna står inför enorma logistiska utmaningar, och Rädda Barnen liksom andra organisationer kämpar för att kunna nå fram med förnödenheter till de värst drabbade områdena. Under onsdagen lyfter ett specialchartrat plan från Dubai lastat med mobila hälsokliniker, filtar och tält, samtidigt som organisationen har upprättat baser på flera av de värst drabbade platserna, som Tacloban och Iloilo.

I samarbete med Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) kommer Rädda Barnen också att transportera ner tält och hygienutrustning. Rädda Barnen kraftsamlar nu för att kunna ge stöd till cirka 500 000 människor som drabbats.

- Logistik och kommunikation är en stor utmaning just nu, det är oerhört svårt att nå fram till en del drabbade områden. Vi kommer fram med motorcyklar, men kan ju då inte lasta så mycket. Det finns ett stort behov av att kunna distribuera dricksvatten, och mat, och ge människor tak över huvudet. Men även utan förnödenheter kan vi börja arbeta med att ge barn trygghet och skydd på plats, säger Rädda Barnens Asienchef Britta Öström, som befinner sig i Filipperna. 

Redan före tyfonen hade Rädda Barnen en omfattande verksamhet i landet, och har därför relativt snabbt kunnat skicka ut personal för att försöka överblicka konsekvenserna efter tyfonen Haiyan. Flertalet medarbetare är filippiner, som själva drabbats av tyfonen och vittnar om de fruktansvärda konsekvenserna.

- Jag är född i Tacloban och att komma dit nu var mycket svårt, jag vet inte om jag har förlorat anhöriga. På gatorna såg jag flera barn som satt tätt tillsammans och bara stirrade framför sig. De större barnen kan möjligen få tag på mat, men vi måste se till att ta hand om de värst utsatta barnen, säger Edwin Horca som arbetar för Rädda Barnen.

Lägesrapporterna från öarna Samar och Leyte vittnar om att hjälpinsatserna ännu inte nått fram i tillräckligt stor skala.

- Det är inget ovanligt i katastrofsammanhang att man har svårt att nå fram med hjälp, och i Filippinernas fall ställer dessutom geografin till det med avskurna öar. Men vi har en etablerad organisation på plats, och kommer under de närmaste dagarna kunna distribuera ut stora mängder förnödenheter, säger Britta Öström.

I Sverige har Rädda Barnen intensifierat en mängd olika insamlingsaktiviteter, både i egen regi och tillsammans med andra humanitära hjälporganisationer. Sedan i fredags har Rädda Barnen totalt samlat in omkring 2,7 miljoner kronor.

- Vi får ett fantastiskt gensvar från svenska folket för våra ansträngningar, men behoven ärenorma. Vi behöver mer pengar för att kunna uppnå vårt mål att ge stöd till 500 000 personer, säger Malin Thiel, insamlingschef på Rädda Barnen.

Rädda Barnen har varit verksamt i Filippinerna sedan 1981 och har vid flera tidigare tillfällen varit involverad i stora hjälpinsatser i landet, bland annat i samband med tyfonerna Washi(2011) och Bopha (2012).

----
Ge en gåva till Rädda Barnens katastroffond via sms:
SMS:a KATASTROF100 (utan mellanslag) till 72950 och skänk 100 kr
SMS:a KATASTROF200 (utan mellanslag) till 72950 och skänk 200 kr
SMS:a KATASTROF300 (utan mellanslag) till 72950 och skänk 300 kr

Ring och ge en gåva:
Ge 100 kronor till katastroffonden
Ring 0900-2908


 

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.