Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen inleder samarbete med Polarn O. Pyret- tillsammans ska vi ge fler barn en trygg uppväxt

Pressmeddelande -

Rädda Barnen inleder samarbete med Polarn O. Pyret- tillsammans ska vi ge fler barn en trygg uppväxt

Ett nytt sätt att ingå företagssamarbete med Rädda Barnen är att bli Hållbarhetspartner. Denna månad inleder vi samarbete med Polarn O. Pyret - för att fler barn ska få en trygg uppväxt.

Samarbetet innebär att Polarn O. Pyret väljer att stötta oss inom vårt fokusområde Trygghet. Inom området arbetar vi hårt för att barn inte ska utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Vi arbetar för att länder ska ha en lagstiftning som skyddar barn mot våld, och vi utbildar föräldrar och andra vuxna som möter barn i positiva uppfostringsmetoder. I Sverige kan barn och unga i utsatta livssituationer komma till vårt centrum och träffa barnpsykologer med lång erfarenhet av att hjälpa barn som upplevt övergrepp. Vi tar även fram rapporter, om exempelvis barnfattigdom och barn i hemlöshet, för att opinionsbilda och påverka politiker att ta ett större ansvar.

- År 2018 växer 90 procent av världens barn fortfarande upp i länder där det är tillåtet att slå barn. I Sverige är barnaga förbjudet, men ändå har ungefär vart sjunde barn någon gång blivit utsatt för våld hemma. Det är väldigt höga siffror. Tack vare samarbetet kan vi skydda fler barn från dessa situationer, förklarar Sofia Skoog, chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen.

- Rädda Barnens arbete går helt i linje med värderingarna i vår verksamhet. Vi arbetar varje dag för att barn ska få vara barn, och ges stort utrymme för lek. Inget barn ska behöva utsättas för våld, övergrepp eller se sin förälder bli slagen. Genom samarbetet ska vi tillsammans minska våldet mot barn och samtidigt arbeta mot våra hållbarhetsmål, säger Petra Stenecker, marknadschef på Polarn O. Pyret.

Samarbetet, som inleddes 1 september, kommer att vara mycket resultatfokuserat, och våra insatser kommer att rapporteras till Polarn O. Pyret utifrån målen i Agenda 2030.Resultatuppföljningen gör det enkelt att kommunicera samarbetet till kunder, medarbetare och i hållbarhetsredovisning, och tillsammans kan vi följa resan mot år 2030.

Våra övriga fokusområden är: Hälsa och näring, Utbildning, Barn i katastrofer samt Barn i Sverige. Samtliga områden svarar upp mot målen i FNs Agenda 2030.

För mer information, besök https://hallbarhet.raddabarnen.se/.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33