Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen i Almedalen 2018

Pressmeddelande -

Rädda Barnen i Almedalen 2018

Rädda Barnen finns på plats under Almedalsveckan i Visby, vårt fokus är att belysa barns rättigheter ur olika perspektiv. En av valårets viktigaste frågor är psykisk ohälsa och vi kommer bland annat att lyfta hur våldsutsatta barn kan få bättre psykiatrisk behandling, samt hur vi skapar ett säkrare internet. Ett annat tema är företagande och social hållbarhet. Vi kommer exempelvis att diskutera hur barns rättigheter kan vägleda företag till hållbara investeringar och affärsnytta, samt hur den moderna tekniken kring artificiell intelligens (AI) kan vara ett verktyg för att stärka barns rättigheter. Flera av seminarierna har både ett internationellt och ett svenskt fokus. Till exempel kommer vi att samtala om konsekvenserna av EU:s nya asyllagstiftning, samt vilket ansvar Sverige har för de barn som återvänder till Afghanistan.

Utöver de seminarier som nämns här, medverkar företrädare för Rädda Barnen även i paneler anordnade av andra arrangörer.

Måndag den 2 juli:


Is Artificial Intelligence the key to human rights and, ultimately, children's rights?

How is AI, big data and machine-learning technology changing how Human Rights and Children's Rights are measured, and how will this promote even more sustainable investment and affect companies?

Arrangör: Rädda Barnen, Arabesque

Tid och plats: 2/7 2018 08:00 - 08:45, Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54948


EUs nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv

EUs migrationslagstiftning är under förhandling. Ett komplext pussel av lagtexter som kräver gedigen beredning. Rättsanalyser visar på rättssäkerhetsbrister och förslag i strid med Flykting- och Barnkonventionen. Är lagförslagen och de snabba förhandlingarna ändamålsenliga och rättssäkra?

Arrangör: Rädda Barnen, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Tid och plats: 2/7 2018 09:00 - 09:45, Strandvägen, H522 (Europahusets paviljong mittemot Kallis)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52661


Hur ser partierna på globala frågor?

Vi går på djupet och ställer partierna till svars. Vilka är de stora skiljelinjerna? Var är partierna överens? Vilka visioner finns för genomförandet av Agenda 2030? Vilken roll ska Sveriges internationella bistånd ska spela? Och hur vill de arbeta för en feministisk utrikespolitik?

Arrangör: CONCORD Sverige där Rädda Barnen ingår

Tid och plats: 2/7 2018 16:00 - 17:45, Sverige i Världen, Donners plats 6

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51942


Tisdag den 3 juli:


Barns rättigheter och företags ansvar för antikorruption – hur hänger det ihop?

Studier visar att korruption och mänskliga rättigheter är starkt kopplade till varandra. Korruption hämmar barns tillgång till bland annat rent vatten, sjukvård och utbildning. Men hur kan företag genom sitt antikorruptionsarbete bidra till barns rättigheter?

Arrangör: Institutet Mot Mutor, Rädda Barnen

Tid och plats: 3/7 2018 17:00 - 17:45, Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54912


Onsdag den 4 juli:


Barns situation i väpnade konflikter – hur ökar vi barns deltagande i internationella forum?

Som en del av Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd har man träffat barn i olika länder som delar med sig av hur det är att leva i väpnade konflikter. Hur kan vi öka barns deltagande och inflytande på den internationella scenen?

Arrangör: Rädda Barnen

Tid och plats: 4/7 2018 08:00 - 08:45, Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53347


Så kan barns rättigheter hjälpa ditt företag till ökad social hållbarhet och affärsnytta

När företag ska anta utmaningen som Agenda 2030 satt upp står social hållbarhet högt på listan. Hur kan barns rättigheter bidra till ditt företags hållbarhetsarbete?

Arrangör: Dagens industri, Rädda Barnen

Tid och plats: 4/7 2018 09:00 - 10:00, Donners plats 2

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53650


Torsdag den 5 juli:


Återvändande- vilket ansvar har Sverige för barn som återvänder till Afghanistan?

Vilka skyddsmekanismer finns för barn i asyl/återvändandeprocess? Vad ser de själva behöver förbättras? Hur ser de på ansvaret och möjligheten att göra förbättringar och att följa upp barn som återvänder? Hur frivilligt är frivilligt återvändande till Afghanistan?

Arrangör: Rädda Barnen

Tid och plats: 5/7 2018 09:15 - 10:00, Tage Cervins gata 3C (Skandias Trädgård)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53316


Barn och väpnad konflikt - vad gör Sverige?

Idag påverkas 250 miljoner barn över hela världen av väpnade konflikter. Hur vill Sveriges regering och politiska partier arbeta för att stärka skyddet för barn i humanitära kontexter?

Arrangör: Rädda Barnen, UNICEF Sverige, Plan International

Tid och plats: 5/7 2018 12:00 - 12:45, Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54470


Var är barnet i barn- och ungdomspsykiatrin?

Att utsättas för våld under uppväxten kan leda till att barn får psykisk ohälsa. Då kan barnet behöva psykiatrisk behandling. Hur kan vi skapa en vård som ger barn och unga en kvalitativ, trygg och säker vård i rätt tid? En vård de enligt lag skall ha rätt till.

Arrangör: Rädda Barnen

Tid och plats: 5/7 2018 13:00 - 13:45, Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B (Skandias trädgård)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53356


Våld i socioekonomiskt utsatta områden – lyssna på barnen som växer upp där

Finns det en annan problembeskrivning av socioekonomiskt utsatta områden än den som dominerar i media. Vad säger ungdomarna som bor där? Vågar politiker, tjänstemän och media gå bortom förenklingar i kommunikationen med medborgarna?

Arrangör: Rädda Barnen

Tid och plats: 5/7 2018 14:00 - 14:45, Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, (Skandias trädgård)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53363


Säkrare internet för barn och unga – hur kan vi skapa det tillsammans?

Allt fler barn och unga använder idag internet som ett forum för kunskap och gemenskap. Men internet är också en plats där barn utsätts för brott, trakasserier eller våld. Hur kan vi vuxna skapa en tryggare miljö för barn på internet och vilket ansvar har företagen som leder de sociala plattformarna?

Arrangör: Rädda Barnen

Tid och plats: 5/7 2018 15:00 - 15:45, Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, (Skandias trädgård)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54450


Seeing red - access to comprehensive sexuality education in narrow democratic spaces

Sexuality education is a right embodied in international treaties and conventions, but it remains contested and youth suffer the consequences. How can we ensure access in narrow democratic spaces? What are examples of good practice?

Arrangör: Svenska kyrkan, Rädda Barnen, RFSU

Tid och plats: 5/7 2018 16:00 - 16:45, Sverige i världen, Donnersgatan 6

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54454


För mer information om seminarierna, vänligen kontakta ansvarig. För mer generell info eller för medieförfrågningar till Elisabeth Dahlin, kontakta Anne Thorngren, pressekreterare Rädda Barnen, anne.thorngren@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33